%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economie
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • irak
  • nieuws
  • lees
  • nieuwsarchief
  • van deepjournal
9 september 2013   |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 4
'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie
Wie onder de oppervlakte kijkt, ziet dat Syrië onder vuur ligt vanwege de belangen van de betrokken partijen. 'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie.
8 september 2013   |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - 3
Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord
Wie vorm en inhoud scheidt, ziet dat de strijd om Syrië vooral niet gaat over waar het over lijkt te gaan. De vorm maskeert de inhoud. Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord.
7 september 2013   |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 2
Over de belangen van de bij Syrië betrokken partijen en de rol van de media
Bij grote militaire conflicten die aanzienlijke humantaire en economische gevolgen kunnen hebben, is het goed te kijken naar de belangen van de betrokken partijen en naar de rol van de media bij de verslaggeving van de feiten.
6 september 2013   |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 1
Wie zit er achter de aanslag met chemische wapens in Syrië?
Aan de oppervlakte is het duidelijk: de VS willen Syrië bevrijden van een wrede dictator die zijn bevolking met gifgas bestookt. Onder de oppervlakte is er iets heel anders aan de hand.
1 april 2013
Albert Spits: Creëer je eigen financiële veiligheid
Beluister het interview
Spits beschrijft hoe de euro richting de uitgang gaat en dat je intussen maar beter waarde voor je geld kunt kiezen. Hij raadt iedereen aan zich voor te bereiden op een systeemkrach.
9 november 2012
Griepvaccinaties: 'Selectief shoppen in de uitkomsten van het onderzoek'
Er bestaat communis opinio over gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van vaccinatie van gezonde ouderen.
4 oktober 2012
Koopcontract griepvaccin blijft geheim
Raad van State: onderhandelingen minister belangrijker dan openheid over prijzen
De contractvoorwaarden blijven echter geheim terwijl die een indicatie kunnen geven in hoeverre Klink zich een oor heeft laten aannaaien of zich een taai onderhandelaar heeft betoond, zoals andere landen dat hebben gedaan.
26 september 2012
Belangenverstrengelingen ook bij Mexicaanse griepprik
Het RIVM haalt bakzeil in de ongelijke strijd tegen de kritische huisarts Van der Linde. Het is niet voor het eerst dat de overheid de confrontatie zoekt met kritische burgers die vragen stellen over belangenverstrengelingen en vaccinaties. Dat blijkt uit mijn boek Dossier Mexicaanse griep. Wat daaruit ook duidelijk wordt is dat belangenverstrengelingen rond vaccinaties niet ongewoon zijn.
16 februari 2012
VS sturen in Brussel aan op conflict met Iran
Met het doorknippen van de verbindingen tussen SWIFT en Iran willen de Verenigde Staten een einde maken aan het Iraanse nucleaire programma, waarvan in het Westen wordt aangenomen dat het zal leiden tot de aanmaak van atoomwapen.
5 februari 2012   |  
Strijd tegen Damascus en Teheran bedreigt belangen Rusland en China
Iedereen in dit conflict - Iran, de VS en het Westen, Israël, China, Rusland, maar ook de soennitische bevolkingen en hun leiders in de regio - hebben grote belangen die onderling sterk verschillen. Dat maakt de kwestie tot een kruitvat. Daarin wordt naar het zich laat aan zien door Israël en/of de VS een lont gestoken en een lucifer bij gehouden.
30 januari 2012   |  
Voorbereidingen voor een oorlog tegen Iran in volle gang
De nieuwsberichten rond Iran volgen elkaar in rap tempo op en vormen bij elkaar een nieuwe stap in de richting van een militair conflict. De ontwikkelingen gaan snel; een overzicht.
22 januari 2012   |  
Geheime Navo-wapenleveranties aan opstandelingen Syrië om Iran te verzwakken
De oorlog tegen Iran is een langlopend project dat vele jaren van voorbereiding vergt en het doel steeds meer nadert. Deel van de voorbereiding is het in het geheim bewapenen van Syrische opstandelingen. Een verzwakking van Syrië is een verzwakking van Iran.
18 januari 2012   |  
Israël en VS: Iran werkt niet aan een kernwapen
Terwijl de wereld de indruk krijgt dat een oorlog met Iran weer enkele stappen dichterbij is gekomen, doen de vertegenwoordigers van Israël en de VS opvallende uitspraken over de islamitische republiek. De uitspraken zijn mede opvallend omdat tegelijk de opbouw voor een militair conflict onverminderd lijkt door te gaan.
14 december 2011   |  
Albert Spits: Exit voor euro medio 2012
Beluister het interview
Ik denk dat het voor Nederland ongeveer tussen de 9 en pakweg 15 miljard gaat kosten om weer terug te gaan naar de gulden. Je kunt de euro nog wel behouden, maar als rekeneenheid, een soort handelsmunt. Maar niet als een fysieke munt, daar zitten veel te veel weeffouten in.
12 december 2011   |  
Marietje Schaake (D66): overheid moet opener, transparanter, afrekenbaar
Beluister het interview
'De gesloten, verticale bestuurssystemen moeten worden geopend. Een kleine, effectieve overheid wint vertrouwen van burgers en maakt bestuurlijke vernieuwing een realiteit: van besturen naar westuren!'
2 december 2011
Albert Spits over het verschil tussen de Keynesiaanse en de Oostenrijkse school
Spits: Wat deed Keynes? Die deed het helemaal andersom, zette alles op zijn kop: productie is niet belangrijk, de vraag is belangrijk. Want we moeten zorgen dat de werkgelegenheid op peil wordt gehouden, dat mensen genoeg te besteden hebben, et cetera. Vandaar dat hij aankwam met allerlei soorten ingrepen, zoals  renteverlagingen, het extra drukken van geld et cetera.
29 november 2011   |  
Albert Spits: Een crisis van 2 jaar in plaats van 10 bij saneren financiële sector
In dit interview legt Spits uit hoe de crisis op een andere manier kan worden aangepakt en wat dan de gevolgen zijn. 'Dan heb je dus een crisis van twee jaar. Meer niet. Maar dan moet je helemaal gaan herwaarderen. Dat betekent: de banken gaan failliet. Dus je krijgt een aanslag op je financiële sector. Maar dat moet je maar op de koop toenemen, want die financiële sector dient te worden gesaneerd op de een of andere manier. Doe je dat niet, dan zitten we nog voor 10, 11 jaar in een crisis.'
10 november 2011   |  
Iran en Westen + Israël als twee elkaar tegemoetkomende treinen op hetzelfde spoor
Rond de kwestie Iran hangt een mist van propaganda, misleiding, angst en belangen. Wie uit de mist stapt die opstijgt uit de nieuwsberichten over Iran, ziet dat er sprake is van een strijd op meerdere fronten. Er wordt gestreden om de macht.
8 november 2011   |  
Politiek en media gaan voorbij aan feiten bij rapport Iran
De discrepantie tussen de opgewonden meningen van de Kamerleden en de feiten zoals gepresenteerd door Leverett, Mann, mijn boek De Volgende Oorlog en mijn DeepJournal-serie over Iran is erg groot.
8 november 2011   |  
Nieuwe stappen op weg naar een militair conflict met Iran
De informatie-oorlog die nu woedt rond Iran is deel van het lopende conflict met het land. Het is onderdeel van de jarenlange voorbereiding van een oorlog tegen Iran, geënt op het stramien van de verovering van Irak.
7 november 2011   |  
IAEA-rapport nieuwe stap op weg naar de volgende oorlog: tegen Iran
De informatie-oorlog is deel van het lopende conflict met Iran, waarvan militair ingrijpen slechts een waarschijnlijke toekomstige fase is. De oorlog met Iran is allang begonnen. Een militair conflict is daarin slechts een fase, net als bij Irak.
11 september 2011
Mike Donkers: 'Eet meer verzadigd vet'
De discussie gaat vaak over ziekte, ziektekosten, ziekenhuizen, over wat te doen als het mis gaat en wat dat dan mag kosten. Aan de andere kant van de balans is veel winst te behalen, op maatschappelijk, maar zeker ook op persoonlijk niveau: hoe kun je gezond worden en blijven?
4 september 2011   |  
Geheim rapport: Megrahi is niet dader aanslag Lockerbie
De uitspraak in de Lockerbie-zaak is gebaseerd op leugen en bedrog en de veroordeelde Abdelbaset Ali al-Megrahi kan niet de dader zijn. Dat blijkt uit de onthulling van een geheim deel van een officieel onderzoeksrapport.
15 juni 2011
Argos radio: Mexicaanse griep en de media
Beluister Argos radio, 11 juni 2011: Mexicaanse griep en de media. 'Hoe ontwikkelde de Mexicaanse griep zich tot een mediahype en waar was de berichtgeving op gebaseerd? Daarover verschijnt volgende week een onderzoek. Een van de opstellers van het rapport, mediasocioloog Peter Vasterman, is te gast om hierover te vertellen.'
12 mei 2011
Stuxnetworm ontwikkeld en getest door VS en Israël, zegt beveiligingsonderzoeker Ralph Langner
"Het is duidelijk het werk van de Verenigde Staten." De Duitser stelt dat de VS alleen niet over voldoende informatie beschikte. Om de benodigde gegevens te krijgen, werkte het daarom met Israël samen. 
30 maart 2011
Albert Spits: concrete tips bij de komende crisis
Beluister het interview
Zoals al duidelijk werd in de vorige twee interviews is Spits voorstander van het investeren in zilver om de crisisjaren redelijk door te komen. In dit interview noemt hij concrete bedragen en hoeveelheden. Ook reageert hij op uitspraken van de Zweedse filosoof en publicist Johan Norberg.
16 maart 2011
Albert Spits: Dieptepunt crisis over 11 jaar
Beluister het interview
Spits trekt de lijn van de golfbewegingen door en ziet dat de huidige fase in de economie, die wordt gezien als het begin van een herstel, als een teken dat de goede tijden weer zijn aangebroken, onderdeel is van een curve die over het algemeen nog een neergaande beweging maakt. Pas over elf jaar zal het dieptepunt worden bereikt.
15 maart 2011
Albert Spits: Huur een huis en koop zilver
Beluister het interview
Beluister het interview met Albert Spits, pensioenfondsenadviseur. Hij een een uitgebreide studie gemaakt van de economie en meer specifiek de dynamiek van crises. Door met een onafhankelijke blik de golfbewegingen te bestuderen, is het mogelijk om betere inschattingen te maken van de actualiteit en zelfs toekomstige bewegingen.
3 maart 2011   |  
De Westerse invloed bij de Arabische Lente - 2
Dit is deel 2 van De Westerse invloed bij de Arabische Lente.  Lees ook deel 1. - Revoluties, spontaan of niet, zijn aantrekkelijker dan oorlogen, ze kosten bijvoorbeeld minder, in termen van bloedvergieten en geld. Dat verklaart de grote interesse van het Westen in het ontwikkelen van programma's om revoluties te realiseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een sjabloon, een stramien. Dat is goed te zien aan de kleurenrevoluties in Oost-Europa en de Groene Revolutie in Iran. Nu is er de Arabische golf en ook nu keren dezelfde elementen terug.
2 maart 2011   |  
De Westerse invloed bij de Arabische Lente - 1
Revoluties, spontaan of niet, zijn aantrekkelijker dan oorlogen, ze kosten bijvoorbeeld minder, in termen van bloedvergieten en geld. Dat verklaart de grote interesse van het Westen in het ontwikkelen van programma's om revoluties te realiseren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een sjabloon, een stramien. Dat is goed te zien aan de kleurenrevoluties in Oost-Europa en de Groene Revolutie in Iran. Nu is er de Arabische golf en ook nu keren dezelfde elementen terug.
7 februari 2011
'Dit jaar barst de schuldenzeepbel'
Om ons maar meteen van een illusie te verlossen: het komt niet goed. Onze overheden hebben ons het voorbije jaar niet behoed voor een financiële ramp, maar hebben juist de weg geplaveid voor een nieuwe. Dat zegt de controversiële Zweedse ‘optimist by nature’ Johan Norberg (38).
24 december 2010
De gekte van de Mexicaanse griep
Tweede deel uit de publicatie van onderzoeksjournalist Daan de Wit over zijn boek 'Dossier Mexicaanse griep', een kleine griep met grote gevolgen.
22 december 2010
'Het grootste schandaal sinds WOII'
Dossier Mexicaanse griep
Belangenverstrengelingen, miljardenwinsten, angstcampagnes, experimentele vaccins en geheime contracten: dat is het verhaal van de Mexicaanse griep. Eerste deel van een tweeluik. Dit verhaal is opgetekend door onderzoeksjournalist Daan de Wit in zijn boek Dossier Mexicaanse griep. In zijn artikel voor FTM haalt hij enkele belangrijke elementen uit het boek naar voren.
13 december 2010
Daan de Wit over Dossier Mexicaanse griep bij Ochtendspits
Bekijk de video
Vanochtend was Daan de Wit te gast in het tv-programma Ochtendspits om vragen te beantwoorden naar aanleiding van Dossier Mexicaanse griep. Dit boek heeft het doel een dossier te leveren voor een parlementaire enquête rond de Mexicaanse-griepaffaire.
Bekijk de uitzending (12'00).
Bekijk de website bij het boek.
8 september 2010
De volgende oorlog
Iemand die een heel boek, getiteld ‘De volgende oorlog‘ over dit onderwerp geschreven heeft is Daan de Wit. In zijn boek laat Daan de Wit aan de hand van talrijke voorbeelden zien dat er in de afgelopen jaren veel voorvallen zijn geweest die naar zijn mening de Amerikaanse geest langzaam rijp moeten maken voor een inval in of oorlog met de nieuwe vijand: Iran.
30 mei 2010
Willem Middelkoop: Nieuwe recessie is onafwendbaar
In het gesprek gaat Middelkoop nader in op zijn tweet: 'IMF is duidelijk bezig de wereld klaar te stomen voor a "new world currency"'. Middelkoop vertelt dat het IMF de volgende fase aankondigt in de kredietcrisis: een vervanger voor de dollar als wereldreservemunt. Een stap die na een nieuwe crisis kan resulteren in een wereldmunt.
25 februari 2010
Europese privacy-toezichthouder kraakt ACTA-onderhandelingen
Belangrijker is de inhoudelijke conclusie dat het ACTA-verdrag – althans voor zover dat nu is na te gaan – de grondrechtelijke toets niet kan doorstaan. Hij stelt vast dat “three strikes“-wetten, die erop neerkomen dat internetgebruikers worden afgesloten als drie keer auteursrechtinbreuk wordt vastgesteld, een vergaande inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer:
3 februari 2010   |  
WHO speelt twijfelachtige rol bij grieppandemie
Bij een invloedrijke organisatie als de WHO is onafhankelijkheid cruciaal. Daarom is het gerechtvaardigd te kijken naar de inkomstenbronnen. [...] Die contributies bedragen blijkens het budget van vorig jaar 2,3 miljard euro en dat bedrag is ruim drie maal zo groot als wat de landen van de VN bijdragen. [...] De definitie van wat een wat een pandemie is, waardoor fase zes kan ingaan, is dus van groot belang. [...] Door het nieuwe criterium is de term pandemie flink geïnflatteerd. Het is een cosmetische verandering die in de praktijk een groot verschil maakt.
29 januari 2010   |  
Griepadviseurs overheden niet onafhankelijk
Ab Osterhaus speelt een belangrijke rol in de affaire rond de Mexicaanse griep. Door zijn invloed en belangenverstrengelingen verpersoonlijkt hij een systeem dat nu aan alle kanten aan onderzoek wordt onderworpen. Ongetwijfeld zullen de onderzoekers binnenkort stuiten op SAGE, de strategische adviesgroep van vaccin- en immuunexperts voor de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Ook hier duikt Osterhaus weer op. Hij is expert bij SAGE.
28 januari 2010   |  
Invloed industrie bij aanpak 'loze pandemie' onderzocht
Het aanvankelijke enthousiasme over de voortvarende aanpak van de Mexicaanse griep door viroloog Ab Osterhaus en minister Ab Klink heeft plaatsgemaakt voor kritiek. Ook buiten Nederland rijst de vraag of verstandig is gehandeld bij het grootschalig aankopen van vaccins. [...] 'Een aantal leden van de Raad van Europa heeft buitengewoon harde kritiek op de Wereld Gezondheidsorganisatie en vraagt zich hardop af of medicijnfabrikanten te veel invloed gehad hebben bij dit besluit'.
22 januari 2010
Daan de Wit over Skull & Bones bij Goedemorgen Nederland en BNN
Luister naar de interviews
Beluister de interviews over het geheime genootschap Skull & Bones die Daan de Wit gaf aan Goedemorgen Nederland en BNN Today.
20 december 2009   |  
Hoe Klink besloot tot vaccins met toevoegingen - 2
Nederland heeft een lopend contract met Solvay Pharmaceuticals in Weesp voor het maken van vaccins zonder toevoegingen. Maar minister Klink verbreekt het contract, met alle financiële gevolgen vandien. Hij ondertekent nieuwe, geheime contracten met GlaxoSmithKline en Novartis die vaccins maken mèt toevoegingen, de zogenoemde adjuvants. In Nederland krijgt iedereen - jong of oud, zwanger of niet - hetzelfde geadjuveerde vaccin. Wat is er gebeurd dat Klink deze beslissing heeft gemaakt?
15 december 2009   |  
Hoe Klink besloot tot vaccins met toevoegingen - 1
In de strijd tegen de Mexicaanse griep wordt in Nederland een vaccin ingezet met toevoegingen. Ook zwangeren vanaf 13 weken krijgen een dergelijk vaccin. Om tot die keus te komen vraagt minister Klink advies aan de Gezondheidsraad. Maar hij krijgt dit advies niet. Toch neemt hij vervolgens een besluit. Wie heeft hem daarbij geadviseerd?
26 november 2009
Onderzoek naar aftappen telefoons
Volgens BoF is Nederland niet alleen al jarenlang internationaal 'koploper op het gebied van aftappen'. Informatie over de effectiviteit blijft achterwege, de zorgvuldigheid laat te wensen over en het Kabinet is in haar informatieverstrekking aan de Tweede Kamer onvoldoende transparant", aldus de actiegroep.
23 november 2009   |  
Prikadvies zwangeren gebaseerd op 'vrijwel geen wetenschappelijke gegevens'
In ons land is gekozen voor het gebruik van Pandemrix en Focetria, vaccins met zogenoemde adjuvantia. Op basis waarvan is de beslissing gemaakt de Nederlandse zwangeren juist met deze middelen te vaccineren? Het antwoord van de Gezondheidsraad is duidelijk, maar niet geruststellend, namelijk 'dat er vrijwel geen wetenschappelijk gegevens zijn over het gebruik van de in de vaccins gebruikte adjuvantia (immuunstimulerende middelen) tijdens de zwangerschap'.
21 november 2009   |  
Het Mexicaanse-griepvaccin wordt getest in de praktijk
Ondanks toezeggingen dat het Mexicaanse-griepvaccin veilig is, is het niet getest op de doelgroep die nu wordt geprikt. De testfase is ingegaan op het moment dat het middel voor het eerst beschikbaar was en werd toegediend. Het is eerder wel getest, maar op een kleine groep gezonde mensen. Dit is gedaan gedurende een zeer korte periode. Lange-termijneffecten zijn voor alle betrokkenen ongewis.
18 november 2009
Interview Willem Middelkoop: 'Er gaan grote veranderingen komen'
'Behoud je baan, wees flexibel, geen schulden'
Middelkoop kijkt in dit interview terug op de interviews met De Wit in 2006 en daarna. Hij geeft tips hoe de huidige kredietcrisis te overleven: 'Behoud je baan, wees flexibel en maak geen schulden'. Middelkoop legt uit dat de huidige oplossing voor de crisis uitstel van executie betekent en dat intussen het vertrouwen afneemt van burgers en overheden in het financiële systeem, met alle gevolgen vandien. De introductie van een wereldmunt ziet Middelkoop niet gauw gebeuren: 'Pas als er een wereldwijde ineenstorting van het financiële systeem plaatsvindt'.
11 november 2009   |  
Is het vaccin tegen de Mexicaanse griep gevaarlijk? De feiten en de fictie
Ondanks de dringende adviezen van de overheid en de geruststellende woorden van de verantwoordelijke minister, is er veel twijfel onder de Nederlandse bevolking. Wel of geen vaccin tegen de Mexicaanse griep? Terwijl er staan lange rijen staan voor het krijgen van de prik, kiezen veel anderen ervoor zich niet te laten vaccineren. Onderdeel van de controverse rond het vaccin zijn de toevoegingen, zoals squaleen en de kwikverbinding Thiomersal. Hoe gevaarlijk zijn deze middelen nu echt?
6 november 2009   |  
Vaccin of een natuurlijk middel tegen de Mexicaanse griep? De feiten en de fictie
Lange rijen voor de gezondheidscentra die vaccins toedienen tegen de Mexicaanse griep. Maar niet iedereen wordt bereikt. Veel artsen en verpleegkundigen durven het risico van het vaccin niet aan. Zij wijzen op de mogelijke bijwerkingen en op het feit dat de Mexicaanse griep slechts een fractie treft van het aantal mensen dat ieder seizoen sterft aan de gewone griep. Vaccinatie in Nederland is vrijwillig, maar in Amerika is men een stap verder.
2 november 2009   |  
Gevaarlijke stoffen in de griepvaccins? De feiten en de fictie
De geruststellende berichtgeving in de reguliere media over de Mexicaanse griep contrasteert met online publicaties waar verontrusting de toon zet. Een toenemend aantal mensen wil weten hoe het precies zit, maar ziet door de bomen het bos niet meer. Deel twee van een serie van DeepJournal over de feiten en de fictie bij de Mexicaanse griep.
28 oktober 2009   |  
Verplichte vaccinaties en geïmplanteerde chips? De feiten en de fictie over de Mexicaanse Griep
De geruchten rond de Mexicaanse Griep doen nog sneller de ronde dan het virus zelf. Massale verplichte vaccinaties zouden aanstaande zijn. En in het vaccin zouden minuscule nanochips verborgen. Dit artikel is een eerste stap om de feiten van de fictie te scheiden.
4 oktober 2009   |  
De aanval op Iran is al begonnen
Voor het eerst na een jaar worden er weer internationale gesprekken gevoerd met Iran. De vraag is of het doel is om tot een oplossing te komen. Of zijn de gesprekken en de sancties die ongetwijfeld zullen volgen een opmaat naar een militair conflict, net als dat bij Irak het geval was?
25 september 2009   |  
Het andere gezicht van Barack Obama - 3
Het mensenrechtenbeleid van de regering Obama - Deel 2
Er waait een nieuwe wind in Washington. De Amerikaanse overheid heeft weer een menselijk gezicht. Barack Obama zal zijn land weer het respect en de waardigheid teruggeven. Dat is de hoop. Maar wat is de praktijk? Wat zijn de plannen van de nieuwe president, welke oplossingen draagt hij aan?
25 september 2009   |  
Het andere gezicht van Barack Obama - 3
Het mensenrechtenbeleid van de regering Obama - Deel 1
Er waait een nieuwe wind in Washington. De Amerikaanse overheid heeft weer een menselijk gezicht. Barack Obama zal zijn land weer het respect en de waardigheid teruggeven. Dat is de hoop. Maar wat is de praktijk? Wat zijn de plannen van de nieuwe president, welke oplossingen draagt hij aan?
20 september 2009
Afschaffing gloeilamp kost mogelijk meer dan het oplevert
Europese regelgeving: Nederland moet aan de spaarlamp. Doel is het besparen van energie, maar hoe zit het met de verborgen kosten? Want die zijn er: [...]. Ondanks het enthousiasme van de overheid zijn spaarlampen dus niet echt ideaal.
7 augustus 2009   |  
Het andere gezicht van Barack Obama - 2
Het economisch beleid van de regering Obama
Barack Obama is nu ruim een half jaar de president van het machtigste land van de wereld. Zijn aantreden werd ervaren als een verademing, een frisse wind na de jaren onder Bush-Cheney. In een nieuwe serie bestudeert DeepJournal enkele belangrijke beleidsterreinen van de nieuwe president. Wat is de praktijk bij de perceptie van Amerika's nieuwe held, president Barack Obama? In dit tweede deel: Het economisch beleid van de Obamaregering.
27 juli 2009   |  
Het andere gezicht van Barack Obama - 1
De oorlogen in Irak, Afghanistan en Pakistan
Barack Obama is nu ruim een half jaar de president van het machtigste land van de wereld. Zijn aantreden werd ervaren als een verademing, een frisse wind na de jaren onder Bush-Cheney. In een nieuwe serie bestudeert DeepJournal enkele belangrijke beleidsterreinen van de nieuwe president. Wat is de praktijk bij de perceptie van Amerika's nieuwe held, president Barack Obama? In dit eerste deel: De oorlogen in Irak, Afghanistan en Pakistan.
3 juli 2009
Daan de Wit in debat over Obama op de Gentse Feesten - 22 juli 2009
Op woensdag 22 juli gaan Daan de Wit, Maarten van Rossem en anderen in debat. Het thema is Obamania: Kan Obama de wereld redden? En het klimaat, Irak, Afghanistan, Iran, de Palestijnen, de banken, de Amerikaanse gezondheidszorg, enz… De 20e editie van de Gentse feestdebatten is onderdeel van de 40ste Gentse Feesten.
29 juni 2009
'Bevolking bijna alle landen tegen Verdrag van Lissabon
Volgens McCreevy weten de politieke leiders van de EU-lidstaten maar al te goed dat ook hun kiezers het Verdrag zouden afwijzen. ‘Ze zijn blij dat ze dezelfde vraag niet aan hun bevolking hoeven voor te leggen.’
27 juni 2009
'Opbouwmissies hebben weinig effect'
Alle ondervraagde marechaussees gaven aan te vrezen dat hun inzet de situatie in het land op de langere termijn niet verandert.
24 juni 2009
De tides tot en met 30 juni
Al met al wisten de tides de toppen en bodems in de laatste update redelijk tot zeer nauwkeurig te voorspellen. [...] Ofschoon de top 2 handelsdagen te vroeg werd gemaakt, hebben de waterstanden de richting van de beurzen weer vrij goed voorspeld. [...]
14 mei 2009
'Bilderberg is criminele bende'
Vrijdag en zaterdag verzamelen zich in beslotenheid naar schatting 130 wereldleiders in een luxe hotel in Vouliagmeni, een voorstad van Athene. Zij bespreken er naar verluidt vrijelijk over gewichtige zaken, zoals de huidige recessie. De bijeenkomst is een Bilderbergconferentie die zoals gebruikelijk in het geheim wordt gehouden.
lees meer   |  met commentaar door DeepJournal
3 april 2009
Stan van Houcke: Mijn boek toont verzwegen geschiedenis Midden-Oostenconflict
Beluister het interview
Daan de Wit in gesprek met Stan van Houcke over diens nieuwe boek De Oneindige Oorlog. Met zijn boek probeert Van Houcke de context van het conflict tussen de Palestijnen en de Israëli's te schetsen. Het gesprek gaat over het boek en over de context en de beeldvorming van het conflict. Juist vanwege de context wordt ook de kwestie Iran besproken.
31 januari 2009
'1 miljoen geen baan door fouten in Franse politiedatabank'
Een gigantische databank van de Franse politie zit zo stikvol fouten over wie verdacht of veroordeeld is voor een delict, dat hierdoor meer dan één miljoen Fransen ten onrechte hun baan hebben verloren of een baan nooit hebben gekregen.
11 december 2008
Israël wil Iran aanvallen: de wereld van Mad Max herleeft
Het aftellen is begonnen. Rusland, China en Syrië kiezen de zijde van Iran; de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en een paar van hun Europese bondgenoten die van Israël. Sinds een half jaar stapelen de gebeurtenissen die kunnen leiden tot een nucleaire ramp, zich razendsnel op: [...].
9 december 2008
Albert Spits over de Kondratiev-winter
De gevolgen van deze crisis zijn dat vroeg of laat landen uit de euro moeten stappen om zodoende te redden wat er te redden valt. Dit zal de vorm aannemen van een terugkeer naar hun eigen valuta om zodoende hun enorme staatsschulden te kunnen monitiseren en een rentestand te hanteren voor hun obligaties die concurrerend zullen zijn met andere landen. Uiteindelijk zullen Duitsland en Nederland moeten beslissen om er een punt achter te zetten,
19 oktober 2008
"Tentendorpen" duiken op in de VS
“Het fenomeen is zo’n vier jaar geleden begonnen”, zegt Michael Stoops van de National Coalition for the Homeless (NCFTH). “Nu is er een gestage groei van het aantal daklozen.”
De groei is vooral te wijten aan het aantal inbeslagnames van huizen door de hypotheekcrisis, die begin 2007 in volle hevigheid uitbarstte.
17 oktober 2008
‘Amerika is vervallen tot schurkenstaat’
Wolf: ‘Een grote crisis is cruciaal om een open democratie te veranderen in een angstige, gesloten samenleving. Het is stap één van in totaal tien stappen die een would-be dictator moet ondernemen om meer macht te krijgen: creëer een interne of externe dreiging.’
22 september 2008
De Volgende Oorlog
Persbericht bij het boek De Volgende Oorlog - De aanval op Iran: Een voorbeschouwing.
18 september 2008
Alexander Pechtold bij Docs at the Docks
Thema: Privacy - Bang voor de burger
Na afloop van de documentaire Suspect Nation gaan we praten over het verdwijnen van privacy en waarom dat een probleem is. Dit doen we met Alexander Pechtold en Rop Gonggrijp. Pechtold strijdt met zijn partij D66 al jaren voor de privacyrechten van burgers en Gonggrijp is een expert op het gebied van privacy en computerveiligheid.
Verder een bijdrage van de auteur van Alles onder controle Bart de Koning, spoken word van U.N.O.M en een column van Kamiel Proost.
7 september 2008
Kamer misleid over JSF orders
Bekijk de video - Reporter: Joint Strike Fighter
De Nederlandse deelname aan het JSF-project van Lockheed Martin levert minder orders op dan door de regering aan de Tweede Kamer is voorgespiegeld. Dat meldt het KRO-programma Reporter zondag op basis van interne documenten van het ministerie van Economische Zaken. Uit de stukken blijkt dat het parlement bewust is misleid.
29 augustus 2008
Aanval op Iran verwacht
De als uiterst succesvol omschreven operatie is onlangs stopgezet in verband met plannen voor een ophanden zijnde Amerikaanse luchtaanval op Iran. Daarbij zouden ook doelen worden gebombardeerd die in verband staan met de Nederlandse spionageactie. Dat verklaren goed ingevoerde bronnen tegenover De Telegraaf.
20 april 2008
Zapruders, NRC.next heeft een vraag aan jullie
5. Het feit dat je het woord complottheorieen 'enzo' gebruikt, geeft mij aan dat jij het soort journalist bent dat het nodig heeft gemaakt dat 'wij' dit soort bijeenkomsten gaan organiseren. No offence please. Omdat 'jullie' je taken niet goed uitvoeren moeten 'wij' dit soort bijeenkomsten gaan organiseren. Dankzij internet kunnen mensen veel effectiever en sneller informatie uitwisselen en wordt het steeds moeilijk voor normale media met slecht werk weg te komen. Denken in termen als links en rechts vind ik heel suf, ik kan er niets mee. Ik voel me rechts noch links. En 'ultra' zal het inderdaad allemaal het wel best zijn als de NRC-redactie het enige is dat je gewend bent ;)
18 februari 2008
Film- en debatavond 9/11 in Europees parlement
[...] een historische avond in het  Europees Parlement in Brussel  op 26 februari  met zijn film  ZERO - Inchiesta sull'11 settembre. [...] Gevolgd door een debat met  Andreas von Bülow, Giulietto Chiesa, David Ray Griffin en Yukihisa Fujita.
16 februari 2008
Volksopstand tegen de privacyschendingen
Een volksopstand is waar ze om vraagt. Maar die komt er voorlopig niet. Waarom niet? Omdat, met uitzondering van een kleine groep, de mensen niet zien wat er gaande is.
Vandaar dat ik een poging doe de meest relevante zaken over de steeds verder gaande aantasting van de privacy door de overheid op een rijtje te zetten.
6 januari 2008
Al Qaeda bleek psychiatrisch patiënt
Heel België is vrijdagavond uren in rep en roer geweest door één enkele psychiatrisch patiënt. Hij waarschuwde telefonisch voor bomaanslagen door Al Qaeda en legde daarmee een flink deel van het Belgische treinverkeer lam. 
24 november 2007
Het kind is belangrijker dan de ouders
Het is het schrikbeeld voor ouders: dat de overheid ingrijpt in de opvoeding of zelfs hun kind uit huis haalt. Deze week presenteerden de ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) en Hirsch Ballin (Justitie, CDA) een wetsvoorstel dat het de overheid gemakkelijker moet maken in te grijpen in de opvoeding van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het is de meest ingrijpende wetswijziging in de kinderbescherming sinds 1922, zegt hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning.
14 november 2007
Docs at the Docks - Global Warning
Vijfde avond - Dinsdag 20 november 2007 – De laatste avond van de serie
GLOBAL WARNING Het milieu raakt op – Hoe nu verder?
In woord, beeld en muziek. Met gasten, een documentaire en artiesten.
18 oktober 2007
Iedereen potentieel verdacht
De sporen vormen niet alleen een goudmijn voor marketeers; ook politie, justitie en inlichtingendiensten hebben de potentie van de digitale wereld ontdekt.
5 oktober 2007
Een digitaal sleepnet
Terrorismebestrijding neemt steeds meer de vorm aan van „het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over almaar grotere groepen onverdachte personen”.
4 oktober 2007
Docs at the Docks - Het einde van de economie
In woord, beeld en muziek. Met gasten, een documentaire en artiesten.
Op dinsdag 16 oktober is het thema van Docs at the Docks Het einde van de economie. Gasten zijn Han de Jong, de hoofdeconoom van ABN AMRO en Willem Middelkoop (RTLZ), auteur van Als de dollar valt – Wat bankiers en politici u niet vertellen over de kredietcrisis. De documentaire die wordt vertoond is De dag dat de dollar valt.
4 september 2007
9/11 special - Docs at the Docks
Met internationale gastsprekers
Enkele gasten aan wie tijdens de avond de meest verontrustende vragen over 9/11 worden voorgelegd, zijn Cynthia McKinney, die gedurende tien jaar lid was van het Amerikaanse Congres en Annie Machon, voormalig medewerker van de Britse geheime dienst MI5. Zij praten ondermeer over de kwestie of 9/11 door Osama bin Laden is gepleegd of door een deel van de Amerikaanse overheid. In dat laatste geval zou 9/11 een voorbeeld zijn van een false flag operation, dus een aanslag waarvan de vijand de schuld wordt gegeven om daar zelf voordeel bij te behalen. Over het fenomeen van dit soort operaties wordt gesproken met een Nederlandse expert op het gebied van Gladio, de geheime overheidsorganisatie die in de jaren tachtig aanslagen pleegde in Europa.
29 augustus 2007
Robert Fisk: Zelfs ik twijfel aan de ‘waarheid’ rond 9/11
Maar oké, hier gaan we dan. Ik maak me steeds meer zorgen over de inconsequenties in het officiële verslag van 9/11. [...] Nogmaals, ik heb het hier niet over het mentaal gestoorde onderzoek van David Icke's ‘Alice in Wonderland and the World Trade Centre Disaster' – die elk zichzelf respecterend mens opnieuw het telefoon boek zou doen laten lezen. [...] Ik heb het over de wetenschappelijke problemen.
13 augustus 2007
Docs at the Docks
Documentaires die je wakker schudden
Op dinsdag 21 augustus aanstaande begint Docs at the Docks , een nieuwe, kritische documentairereeks op de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Tot en met november worden iedere derde dinsdag van de maand documentaires vertoond met onderwerpen en invalshoeken die niet of nauwelijks door de reguliere media worden behandeld. Docs at the Docks biedt wisselende thema's en een prikkelend, informatief randprogramma met interviews en gastsprekers. Daarnaast is er voor het publiek ruimte om vragen te stellen en geven kunstenaars hun visie op het thema van de avond.
5 juli 2007
Presentatieavond nieuw kritisch documentairefestival
Documentaires die je wakkerschudden
Graag willen we je hierbij uitnodigen voor de presentatieavond van Docs at the Docks op maandag 9 juli aanstaande om 20.00 uur op de NDSMwerf te Amsterdam.
18 juni 2007
Fatah en Hamas: de subjectieve berichtgeving in Nederland
Hamas milities werden 'onwettig' verklaard, maar niet Abbas' eigen Fatah milities, onder leiding van een man die miljonair werd in de tijd dat Israel steeds meer Palestijns land stal. Andermaal wordt onderstreept dat het Westen geen democratie duldt in Palestina zolang Israel niet zijn zin krijgt. Nu financiert en bewapend het Westen de jongens op de foto hierboven, die gehoorzaam luisteren naar hun bazen die op hun beurt weer gehoorzaam luisteren naar de Amerikaanse en Israelische 'eisen'.
15 juni 2007
De Volkskrant, Israël en het CIDI
Stan van Houcke stelt vragen
Geachte hoofdredactie van de Volkskrant,
met het oog op de journalistieke onafhankelijkheid en zorgvuldigheid verzoek ik u mij antwoord te geven op de volgende vraag: Is het verstandig om uw corespondent in Israel, Alex Burghoorn - wiens berichtgeving op zijn minst controversieel is - op de een of andere wijze betrokken te laten zijn bij reizen georganiseerd door het CIDI, een pro-Israel organisatie die gefinancierd wordt om propaganda te maken voor Israel.
In afwachting van uw antwoord,
Collegiale groet
Stan van Houcke
8 juni 2007
Als zij nog een Big Mac wil, kan dat hoor!
[Geen achtergronden in de media bij kritiek G8-top]
Wat volgde zag u dit weekend kort in het NOS Journaal. Stokken tegen stenen. Waterkanonnen tegen vuurflessen. Een veldslag in Rostock. Zodat ik nu al vier dagen de Nederlandse netten afstruin op zoek naar antwoorden op een heleboel vragen. Zijn de raddraaiers antiglobalisten? Heeft het politieoptreden de demonstranten verder verdeeld? En wat precies willen deze neezeggers wel? Helaas: achtergronden bij de rellen brachten de publieke omroepen deze dagen niet. Helemaal niet. Nergens. Nul komma nul.
6 juni 2007
Spionagecentrum Eibergen spil terreurbestrijding
Bekijk de video
Het gaat om telefoontjes, faxen, e-mails en satellietverkeer. Ze worden doorgespeeld aan de inlichtingendiensten. De NSO, de Nationale Signals Intelligence Organisatie is de nieuwe naam van de militaire tak die alle vijandige communicatie uit de lucht plukt.
23 mei 2007
Netwerk voor absolute wereldtop
Historicus ontzenuwt mythe van Bilderberg als nieuwe regering
Aalders vraagt zich af of deze anonimiteit goed besteed is aan de „absolute wereldtop.” Te denken dat Bilderberg geen invloed heeft, is een „naïeve gedachte” die „iets potsierlijks” heeft, aldus de onderzoeker. Het is „onvermijdelijk dat er enigerlei vorm van beïnvloeding plaatsvindt.”
17 mei 2007
Nieuwe opmars der gladiatoren?
Een geloofwaardiger scenario is al dat het niet helemaal is gelukt het geheime leger op te heffen en dat het bijvoorbeeld alleen voor de militaire tak geldt die als hoofdtaak het verzamelen van inlichtingen had. De sabotagetak van Gladio, die uit burgers bestond, zou dan zo diep ondergronds gezeten hebben dat ze in elk geval voor de ambtenaren van Lubbers niet meer te vinden was. Maar het is ook nog mogelijk dat de bronnen van De Vries bij politie en marechaussee op basis van hun eigen kennis en ervaring wel gegist hebben dat ze te maken hadden met een Gladio-achtige formatie maar dat ze in feite gestuit zijn op een andere geheime overheidsactiviteit, bijvoorbeeld een doorlaatoperatie op het gebied van de wapenhandel. Of er is sprake van een operatie van een buitenlandse dienst die wordt afgedekt door Nederlandse instanties. Hoe het ook zij, hier zijn geen doofpotten maar bezems en klokkeluiders gewenst.
12 mei 2007
Een geheime wereldregering is het zeker niet
Historicus schreef boek over de geheime Bilderberg-conferenties
Werd er ook daadwerkelijk beleid gemaakt tijdens de bijeenkomsten, buiten de controle van de diverse nationale parlementen om?
Die vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat we bijna niets weten van wat er de afgelopen halve eeuw besproken is op de conferenties. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat de conferenties géén invloed hadden op de politieke besluitvorming. Er wordt geen knop omgezet die alle Bilderberg-discussies uit de gedachten bant. Bilderbergers hechten ook grote waarde aan de contacten in de wandelgangen, dus in het informele circuit. Een geheime wereldregering, zoals in sommige boeken beweerd wordt, is de conferentie echter zeker niet.
20 april 2007
Pijn 2 - Over Cho Seung Hui
'Context:

Van Daan kreeg ik dit gemaild:
'Hallo Stan,
Ik zie dat je schrijft over Cho Seung Hui. Mogelijk interessant voor je zijn de volgende gegevens:
[...]'
18 april 2007   |  
Willem Middelkoop over de economie - 18 april 2007
Een serie gesprekken tussen economiejournalist Willem Middelkoop en Daan de Wit over de economische actualiteit.
Beluister het gesprek. Het gesprek van vandaag gaat over het het manipuleren van de beurzen door het Plunge Protection Team; de oplopende geldontwaarding; de rol van hedgefondsen bij het opkopen van Europese waarde met dollars die straks niet veel meer waard zijn; de olieprijs in relatie met een komende oorlog met Iran; de huizenmarkt; de onstabiele dollarsituatie; het gevaar dat pensioenfondsen lopen door hun beleggingen in dollars en het gebrek aan beleggingen in goud.
16 april 2007
'Bush liegt over Iran, net als indertijd over Irak'
Scott Ritter over de aanvalsplannen van de Amerikaanse regering
"Niets van wat u hoort, is waar." Dat was in 2002 de steeds terugkerende boodschap van Scott Ritter, de voormalige hoofdinspecreur van de speciale VN-ontwapeningscommissie UNSCOM. De claims dat er massavernietigingswapens waren, dat Irak banden had met Al Qaida, dat de oorlog kort en glorierijk zou worden: Ritter wees het allemaal van de hand.
Hij kijkt er nu met enig genoegen op terug. "Ik kan nog steeds achter alles staan wat ik in die tijd heb gezegd, en dat geldt lang niet voor iedereen. Ik heb de waarheid tegen de macht gesproken. Ik ben ervoor aangevallen, maar dat interesseert me niet."
12 april 2007
Stan van Houcke over Wouter Bos, links en de heersende macht
Kan Bos in een parlementaire democratie iets anders dan de belangen van de economische macht dienen? Nee, natuurlijk. Het maken van steeds hogere winsten ten koste van mens en natuur is een dogma en staat dus buiten discussie, net als in de middeleeuwen het begrip god. God en het Winstprincipe zijn geheiligde waarheden die niet bediscussieerd kunnen worden. Op die fenomenen berust de hele kosmos van de gelovige.
4 april 2007
De Irak-debat spiekbrief
Op woensdag 4 april vindt in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats over de Nederlandse steun aan de oorlog tegen Irak. Speciaal hiervoor leek het ons handig jullie maar vooral ook de tweedekamerleden te voorzien van een spiekbrief. Veel van deze lui zijn namelijk op momenten dat het goed uitkomt, nogal vergeetachtig. Heel lastig als je belangrijke dingen te bespreken hebt. Daarom hier een aantal punten die ze vooral niet moeten vergeten in de discussie te betrekken.
11 maart 2007
CIA kijkt via achterdeur mee bij banken
De vraag die opdoemt is of de SWIFT-affaire op zichzelf staat. Gebruiken de Amerikanen misschien nog andere middelen om financiële informatie te vergaren? En wordt die informatie alleen voor terrorismebestrijding gebruikt of misschien ook voor economische spionage? Kortom: hoever reikt de greep van de VS op Europese financiële instellingen? [...] Debeuckelaere: „Voor zover wij het nu zien, gaat het niet alleen om banken. We hebben nog geen concrete bewijzen, maar ook andere bedrijven die een band met de VS hebben, kunnen gevraagd worden de meest vertrouwelijke gegevens van hun Europese klanten te leveren. Neem softwarebedrijven die economische, medische of juridische gegevens van klanten uit Europa in handen hebben. Er zijn nogal wat firma’s uit de VS die hier werken. Volgens de Amerikaanse wetgeving kunnen bedrijven als Unisys verplicht worden die informatie door te sturen.” Waar houdt het op? De Amerikaanse wet geldt immers ook voor niet-Amerikaanse bedrijven. Debeuckelaere: „Neem uw KLM of Koninklijke Shell. Ook bij hen kunnen gegevens, van welke aard dan ook, worden opgevraagd. Je moet er niet aan denken wat dat kan betekenen.”
9 maart 2007
Nederlandse toeristen wekenlang in Amerikaanse cel
Bekijk de video
In de vierde aflevering van Hello goodbye het ongelooflijke verhaal van een jong stel dat vertelt hoe zij, nadat in Amerika hun visum tien dagen verlopen is, opgepakt worden en wekenlang in een streng bewaakte gevangenis vastzitten.
9 maart 2007
Amerikaanse economie op de rand van de afgrond
Bekijk de video
Het is de grootste economie ter wereld, en hij wankelt.
20 februari 2007
De beste slaven van Bilderberg
Daniel Estulin verwacht nieuwe oorlogen als straks de olievoorraad op is
Wat wil de beweging?
„Een nieuwe wereldorde. Het uitgangspunt is een gezamenlijk wereldbestuur onder een aristocratie uit Europa en Amerika.
3 februari 2007
Preventief strafrecht
Niet de privacy is dood maar iets heel anders, namelijk de authentieke waarheidsvinding en het feit dat je onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen. Zonder het uitgangspunt van onschuld, ben je dus in wezen schuldig en dat maakt het weer logisch dat de overheid allerlei informatie over je verzamelt en bewaart zonder dat je van iets verdacht wordt. Niet om eventueel te gebruiken als je van iets wordt verdacht, maar omdat je dient aan te tonen dat je niet schuldig bent aan een toekomstig vergrijp. Heel langzaam is de omgekeerde bewijslast ons rechtssysteem ingeslopen.
30 januari 2007
Stan van Houcke over subjectieve berichtgeving Volkskrant
De hoofdredacteur van de Volkskrant heb ik op televisie horen vertellen dat zijn krant de feiten checkt, terwijl hij toch het verhaal van wijlen prins Bernhardt geheel ongecheckt publiceerde. Een verhaal, dat zoals nu blijkt, vol onwaarheden zat, zonder dat Pieter, die er bijna een prijs voor kreeg, het verhaal alsnog recht zette. Welnu Broertjes, je krijgt een herkansing, check nu de feiten in Irak, voordat onze Italiaans collega's dat moeten doen.
16 januari 2007
ING houdt rekening met aanval op Iran
Bekijk de video met Willem Middelkoop - download het rapport
Volgens de ING-analyse leven de financiële markten te veel in de waan dat een aanval op Iran is uitgesloten vanwege de dramatische ontwikkelingen in Irak de laatste jaren. De regeringen van de VS en Israël staan misschien zwak op het moment, maar omdat Israël de ontwikkeling van nucleaire technologie door Iran als bedreigend voor haar bestaan ervaart, zou dat land binnen enkele maanden misschien toch kunnen ingrijpen.
11 december 2006
De illusie van democratie
Een rondgang langs professoren leidde tot de volgende conclusies: politiek is gedegradeerd tot bestuur, de regentenstand speelt elkaar baantjes toe en het parlement oefent nauwelijks meer controle uit. De politieke partij is vooral een opstapje geworden voor verdere carrière. Mag dit stelsel nog een democratie heten?
5 december 2006
Vanavond Amsterdam: gratis voorstelling Iraq For Sale
Half negen Overtoom 301
Iraq For sale - The War Profiteers
15 november 2006
Openheid over Irak
Een burgerinitiatief dat antwoorden wil op vragen aan de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak
Nederland heeft op dubieuze gronden een omstreden oorlog gesteund, die is uitgelopen op een uitzichtloze ramp. Desondanks heeft de regering nooit verantwoording afgelegd voor haar besluit. Anders dan in andere landen is bij ons iedere vorm van waarheidsvinding geblokkeerd. Dat is onacceptabel. Het afleggen van verantwoordelijkheid is een democratische plicht. Alleen zó kan de burger beoordelen of de bewindslieden die voor en namens hem werken betrouwbaar zijn, en bekwaam genoeg om belangrijke beslissingen te nemen. Alleen zó kan worden beoordeeld of de regering zorgvuldig heeft gehandeld.
9 november 2006
De advocaat van de duivel
Doebbler verdedigt Saddam
Sommigen noemen Doebbler maniakaal. Hij zou een politieke agenda hebben. Feit is wel dat een VN-mensenrechtenwerkgroep, Amnesty International en Human Rights Watch het proces ook oneerlijk hebben genoemd. Gisteren sloot Manfred Nowak, een van de meest gerespecteerde VN-mensenrechtenrapporteurs, zich daarbij aan. Saddam kreeg volgens hem niet „de garanties van onafhankelijkheid die je van een rechtbank mag verwachten die iemand als Saddam berecht”. Het zou beter zijn geweest, zei Nowak, hem voor een internationaal tribunaal te berechten, dat géén doodstraffen uitdeelt.
3 november 2006
Rechtsorde in gebreke
Dat dergelijke zwakke VN-wetgeving in Nederland via de EU direct geldt, is reden tot zorg. Het kabinet-Balkenende wil een stap verder gaan. Volgens wetsvoorstel 28764 worden organisaties die op die lijsten voorkomen voortaan ‘van rechtswege verboden’. Er komt dan geen rechter of officier meer aan te pas. Niemand die dan nog beslist of zo’n organisatie van de VN-lijst de openbare orde hier echt bedreigt, zoals de wet nu voorschrijft. Het beginsel ‘ieder is onschuldig tot het tegendeel is bewezen’ is omgedraaid.
18 oktober 2006
Crowd control
Hij vertelde me dat dat in het nieuwe ADO-stadion niet meer hoeft want daarin worden straks de nieuwste hightech-snufjes in de strijd tegen voetbalhooligans ingezet.  Gezichtsherkenning (zoals we dat nu al kennen uit de tv-serie CSI), metropoortjes, hogeresolutiefotocamera's, handcomputers en richtmicrofoons die geluid lokaliseren moeten de pakkans van raddraaiers aanzienlijk gaan vergroten.
Mijn bek viel open. Wat is dat nou weer?
6 oktober 2006
EenVandaag: Beveiliging stemcomputer zo lek als een mandje
Bekijk de video
EenVandaag: 'De stemcomputer die in 90 procent van de Nederlandse gemeenten wordt gebruikt voor de verkiezingen is slecht beveiligd. Dat blijkt uit onderzoek van EénVandaag, in samenwerking met de actiegroep Wij vertrouwen stemcomputers niet.' Lees alles over dit onderwerp met deze artikelen van DeepJournal en bekijk meteen het item over het gevaar van stemcomputers van Tros Radar.
25 september 2006
Gevaar stemcomputers vanavond bij Tros Radar
Lees je alvast in met artikelen van DeepJournal
Radar: 'Bij de komende verkiezingen zal 90 procent van de Nederlandse kiezers zijn stem uitbrengen via de stemcomputer. Maar kunnen we deze machines eigenlijk wel blind vertrouwen?'
8 september 2006
Hebben de Amerikanen het zelf gedaan? Het militair-industrieel complex deed het
De 9/11-samenzweringstheorie
Het is evident dat de officiële verklaring gatenkaas is. De vraag is of er sprake is van opzet.
29 augustus 2006   |  
9/11-expert David Ray Griffin houdt toespraak in Nederland
Auteur van The New Pearl Harbor en The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions
9/11-expert professor David Ray Griffin zal op 8 september 2006 een toespraak houden in Amsterdam.
Bekijk het Netwerk-interview met Griffin.
19 augustus 2006
Radicalen warmen zich aan ‘overwinning’ van Hezbollah
In het nieuwe Midden-Oosten zijn de ‘gematigden’ in het defensief gedrongen
De oorlog in Libanon heeft de radicale krachten in het Midden-Oosten versterkt. De ‘moed’ van Hezbollah om Israël te weerstaan, werkt inspirerend. Sektarische tegenstellingen verdwijnen even naar de achtergrond.
31 juli 2006
Complottheorie over de aanslagen op het WTC niet langer omstreden
De beweging die gelooft dat de regering-Bush zelf het WTC in New York liet verwoesten, gaat bovengronds.
30 november -1
____________________________________________________________________________

DeepJournal
Meld je aan voor de gratis mailing list.
9 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 4
Wie onder de oppervlakte kijkt, ziet dat Syrië onder vuur ligt vanwege de belangen van de betrokken partijen. 'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie.
8 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - 3
Wie vorm en inhoud scheidt, ziet dat de strijd om Syrië vooral niet gaat over waar het over lijkt te gaan. De vorm maskeert de inhoud. Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord.
7 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 2
Bij grote militaire conflicten die aanzienlijke humantaire en economische gevolgen kunnen hebben, is het goed te kijken naar de belangen van de betrokken partijen en naar de rol van de media bij de verslaggeving van de feiten.
6 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 1
Aan de oppervlakte is het duidelijk: de VS willen Syrië bevrijden van een wrede dictator die zijn bevolking met gifgas bestookt. Onder de oppervlakte is er iets heel anders aan de hand.
1 april 2013
Albert Spits: Creëer je eigen financiële veiligheid
Spits beschrijft hoe de euro richting de uitgang gaat en dat je intussen maar beter waarde voor je geld kunt kiezen. Hij raadt iedereen aan zich voor te bereiden op een systeemkrach.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved