%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economy
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • top stories
  • read
  • news archive
  • by deepjournal
10 June 2003  |     mail this article   |     print   |   
This article is part of the series: Blair deceptions
1 - 2 ]
Blair loog om oorlog te kunnen voeren tegen Irak - 2
Door Daan de Wit
Niet alleen maakte Blair bij het voorliegen van zijn bevolking gebruik van de misleidende diensten van Donald Rumsfelds geheime dienst OSP [zie dit 
artikel van DeepJournal], Blair heeft een soortgelijke dienst, de Joint Intelligence Committee (JIC). De JIC zou van informatie zijn voorzien door Operatie Rockingham en de Britse geheime dienst MI6. Dit onthult de Sunday Herald.

'BRITAIN ran a covert 'dirty tricks' operation designed specifically to produce misleading intelligence that Saddam had weapons of mass destruction to give the UK a justifiable excuse to wage war on Iraq. Operation Rockingham, established by the Defence Intelligence Staff within the Ministry of Defence in 1991, was set up to 'cherry-pick' intelligence proving an active Iraqi WMD programme and to ignore and quash intelligence which indicated that Saddam's stockpiles had been destroyed or wound down', schrijft de Sunday Herald. De recente onthullingen komen na de beschuldigingen van Blair aan het adres van zijn spionnen. Misschien was Blair niet aanwezig bij les één van de cursus staatsman, hoe dan ook, het beschuldigen van je eigen geheime diensten is niet echt slim te noemen.

Het systeem achter de leugens
'The existence of Operation Rockingham has been confirmed by Scott Ritter, the former UN chief weapons inspector, and a US [CIA] military intelligence officer. He knew members of the Operation Rockingham team and described the unit as 'dangerous', but insisted they were not 'rogue agents' acting without government backing. 'This policy was coming from the very highest levels,' he added. 'Rockingham was spinning reports and emphasising reports that showed non-compliance (by Iraq with UN inspections) and quashing those which showed compliance. It was cherry-picking intelligence.' Ritter and other intelligence sources say Operation Rockingham and MI6 were supplying skewed information to the Joint Intelligence Committee (JIC) which, Tony Blair has told the Commons, was behind the intelligence dossiers that the government published to convince the parliament and the people of the necessity of war against Iraq', schrijft de Sunday Herald. [Nagekomen bericht van 1 mei 2005: 'The secret Downing Street memo' komt boven water, waarin staat hoe Blair in juli 2002 wordt verteld dat door de Amerikanen 'the intelligence and facts were being fixed around the policy'. Desalniettemin bleef Blair bleef met Bush in de leugens volharden. Lees er alles over in dit artikel van DeepJournal].

Spionnen: Dit is de wereld van George Orwell
'In a staggering attack on the OSP, former CIA officer Larry Johnson told the Sunday Herald the OSP was 'dangerous for US national security and a threat to world peace', adding that it 'lied and manipulated intelligence to further its agenda of removing Saddam'. He added: 'It's a group of ideologues with pre-determined notions of truth and reality. They take bits of intelligence to support their agenda and ignore anything contrary. They should be eliminated.' Johnson said that to describe Saddam as an 'imminent threat' to the West was 'laughable and idiotic'. He said many CIA officers were in 'great distress' over the way intelligence had been treated. 'We've entered the world of George Orwell,' Johnson added. 'I'm disgusted. The truth has to be told. We can't allow our leaders to use bogus information to justify war.'

Leugens en bedrog om ware motieven te maskeren
Ook in de VS pakken de geheime diensten de leiders terug. Uit de NRC van zaterdag j.l. [zie ook dit Sunday Herald-artikel]: '[Volgens] een naar de media uitgelekt Amerikaans [DIA] defensierapport [...] dat in september 2002 onder de regering van George Bush werd verspreid, bestond er op dat moment "geen betrouwbare informatie" waaruit bleek dat Irak daadwerkelijk in het bezit was van chemische, biologische of kernwapens.' 'I am absolutely convinced that with time, well find out they did have a weapons program"', aldus Bush gisteren in een artikel van MSNBC. '[... De] reden waarom de Amerikanen er zo zeker van waren dat Irak op zijn minst nog grondstoffen en onderdelen voor massavernietigingswapens bezit [is omdat] Amerikaanse concerns, universiteiten en politici, onder wie Bush senior zelf, betrokken waren geweest bij de wapenhandel met Saddam', schrijft Stan van Houcke in de Humanist van deze maand. 'Vandaar ook dat de regering Bush meer dan 3000 pagina's verwijderde [8000 pagina's volgens de Sunday Herald] uit het 12.200 pagina's tellend wapenrapport dat Irak aan de Verenigde naties overlegde. Pas daarna kregen de niet-permanente leden van de Veiligheidsraad het rapport in handen.' Het hele Humanist-artikel (PDF) gaat over olie als motief voor de oorlog met Irak.

Welk land is nu aan de beurt?
Tekenaar Kamagurka laat George W. Bush in een tekening (5 juni) zeggen: 'Okee, Irak binnenvallen was wat overdreven. Maar wat Noord-Korea betreft...'. Het is moeilijk te zeggen wie het volgende slachtoffer wordt van de strijd om de olie en het Pax Americana. Syrië is een goede kandidaat zoals we eerder schreven, maar nu de Amerikanen Saoedie-Arabië gaan verlaten kan het vanuit de nieuwe Amerikaanse positie in Irak makkelijk een slachtoffer worden van destabilisatiepogingen. Misschien is de destabiliserende bomaanslag in de Saudische hoofdstad Riyad een stabilisatiepoging van de Saudische geheime dienst om zo het land uit verdachte kamp te halen. En Noord-Korea blijft natuurlijk een kandidaat. Alle landen op de lijst van Bush worden voortdurend geprikt en iedereen blijft op zijn qui vive, in afwachting van de val van het zwaard.

____________________________________________________________________________

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.
12 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 4
When you peek below the surface, it becomes clear that Syria is under attack due to the interests of the parties involved. ‘Syria’ is about power, money, influence and energy.
10 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - 3
8 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 2
In the event of major military conflicts that risk considerable humanitarian and economic consequences, it is useful to examine the interests of all parties involved as well as the role that the media plays in reporting the events.
7 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 1
On the surface it’s straightforward: the U.S. wants to liberate Syria from a brutal dictator who is attacking his own people with poison gas. But beneath the surface there is something very different going on.
28 August 2012
Daan de Wit (DeepJournal) interviewt Webster Tarpley op het Magneetfestival
Het Magneetfestival gaat de diepte in met vier interviews. Daan de Wit interviewt Webster Tarpley, Albert Spits, en Mike Donkers.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved