%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
 • economy
 • iran
 • e-voting
 • 9/11
 • media
 • top stories
 • read
 • news archive
 • by deepjournal
27 March 2006  |     mail this article   |     print   |   
Acteur Charlie Sheen zet alternatieve visie 9/11 opnieuw op agenda
Bekendheid en humor doorbreken mediastilte
Door Daan de Wit
De
uitspraken van Hollywood celeb Charlie Sheen over 11 september op CNN's Showbiz Tonight zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. Sheen stelt de cruciale vragen over 9/11 en krijgt hiermee meer media-aandacht voor de alternatieve visie op 11 september dan ooit tevoren, getuige tal van artikelen in de reguliere media. Sheen: 'I had a sense that this thing was going to get hot. I didn`t realize that, as you say, it was going to go supernova.' A. J. Hammer, de host van Showbiz Tonight: '[...] ever since we first reported Sheen`s controversial comments he made on the Alex Jones radio show about a possible government cover-up of what actually happened on September 11, the story has exploded.'

Charlie Sheen was maandag j.l. te gast (beluister de stream) in de radioshow van Alex Jones, een goed gedocumenteerde radio- en documentairemaker uit de VS. Sheen is de eerste bekende Hollywood-acteur die zo openlijk twijfelt aan de officiële theorie bij de gebeurtenissen op en rond 11 september 2001. De uitspraken werden direct opgepikt (WMV, transcript) door CNN's Showbiz Tonight dat daags erna een tweede item (WMV, transcript) uitzond waarin ook Jones uitgebreid aan het woord komt. De vrijdag hierop volgend vindt een tweede radio-interview plaats (beluister stream) dat wederom wordt gevolgd door een item (deel 1, transcript en deel 2 met de Mark Jacobson, schrijver van The Ground Zero Grassy Knoll) van Showbiz Tonight waarin Jones ditmaal vertelt dat Sheen vooraf is gegaan door tal van deskundigen en vooraanstaande politici die wijzen op de onmogelijkheden van 911, iets dat DeepJournal heeft gedaan vanaf 11 september 2001, in tegenstelling tot de Nederlandse politici, media en bekendheden, met alle gevolgen voor het Nederlandse oorlogs- en veiligheidsbeleid.

[Nagekomen bericht: op 27 maart volgde een vierde uitzending (WMV) van Showbiz Tonight waarin actrice Sharon Stone meent dat Sheen dapper is zich uit te spreken. In de uitzending wordt getoond dat onder meer dan 50.000 deelnemers aan een CNN-poll 83% van mening is dat de Amerikaanse regering de waarheid bij 9/11 achterhoudt.

Nagekomen bericht: Alex Jones op MTV.

Nagekomen bericht: 'On Friday, April 14th on ABC's Jimmy Kimmel Live talk show, Sheen once again brought forward his questions about the official story to tens of millions of Americans' - Video].

Sheen stelt cruciale vragen bij aanslagen 11 september
Alex Jones schrijft naar aanleiding van het eerste radio-optreden van Sheen: 'Sheen described the climate of acceptance for serious discussion about 9/11 as being far more fertile than it was a couple of years ago. "It feels like from the people I talk to in and around my circles, it seems like the worm is turning."' In het interview met Sheen komen alle belangrijke vragen rond elf september aan bod, waaronder: hoe kan WTC-7, een stalen gebouw van 47 verdiepingen, instorten zonder dat het is geraakt door een vliegtuig of door puin van de andere WTC-torens -voor en na 11 september zijn stalen gebouwen nooit ingestort ten gevolge van brand; hoe kunnen de twee TWC-torens -gemaakt van staal dat bij lange na niet beïnvloed kan worden door de hitte van de vlammen- zonder weerstand instorten in tien seconden (hoe heet was het daar eigenlijk, denk aan de zwaaiende vrouw); over de aanslag op het Pentagon zegt Sheen: '"Show us this incredible maneuvering, just show it to us. Just show us how this particular plane pulled off these maneuvers. 270 degree turn at 500 miles and hour descending 7,000 feet in two and a half minutes, skimming across treetops the last 500 meters."'

Kritiek op Sheen oppervlakkig, niet feitelijk
Er is allerlei kritiek geweest op de uitspraken van Sheen. Hij wordt 'nuts' genoemd in Hannity & Colmes van FOX (zie de stream) en de New York Post schrijft dat 'Sheen has joined the 9/11 gone-bonkers brigade'. In een reactie schrijft Alex Jones: '[...] the Post has just insulted half of its entire readership. A Zogby poll showed that half of New Yorkers believed the government were complicit in the attacks, a stretch that was not even made by Sheen in the interview, who was keen to stress that he didn't know who carried out the attacks, and 66% called for a new investigation.' Sheen reageerde op een van de artikelen. In het eerste Showbiz Tonight-item (WMV) over Sheen was de kritiek afkomstig van National Geographic supervising producer Nicole Rittenmeyer van Inside 9/11. Een productie die de heersende visie op 11 september onderstreept en is gemaakt door Jonathan David Towers, lid (Excel) van het geheime genootschap Skull & Bones, net als George W. Bush. In het item kwamen ook aan het woord Michael Berger van 911truth en Webster Tarpley, auteur van 9/11 Synthetic Terror - Made in USA en spreker tijdens de Europese tour Reopen 9/11, waar ook Daan van DeepJournal sprak. Berger in het interview op CNN: '"Like I said, [Sheen] has really done his homework and has been really impressive. In fact, Charlie raises the issue of a third building, a 47-story building, [WTC] Building 7, which collapsed at 5:20pm on September 11th, which was not hit by an airplane. So what we are asking for is, if this third building collapsed at 5:20, which the media really has not shown this clip - they show us the towers being impacted by planes, and the fireballs, and the collapse over and over - but this third building, with an inexplicable collapse, although it did have minor fires, no steel frame skyscraper has ever collapsed due to fire.   We had a fire in the Madrid Windsor Tower last year, burned for 20 hours, a raging inferno. The people of Madrid assumed, like 9/11, this tower was going to collapse and yet it didn't.'

Sheen voorafgegaan door tal van critici
Eerder zijn de cruciale vragen die Sheen stelt bij de gebeurtenissen op 11 september al aangehaald door bijvoorbeeld

 • De Duitse ex-minister Andreas von Bülow en de Engelse ex-minister Michael Meacher (zie dit item van 2Vandaag)
 • Natuurkundeprofessor Steven E. Jones (zie zijn artikel, bekijk een interview met hem op MSNBC en zie Scholars for 9/11 Truth, waaraan hij is verbonden)
 • Emeritus theologieprofessor David Ray Griffin (zie een toespraak van hem over 911 en zie zijn boeken over dit onderwerp).
 • Economieprofessor Morgan Reynolds, de 'former chief economist for the Department of Labor during President George W. Bush's first term' (zie zijn artikelen)
 • Paul Craig Roberts, 'Assistant Secretary of Treasury under President Reagan', 'former editor and columnist for the Wall Street Journal and columnist for Business Week' en 'listed by Who's Who in America as one of the 1,000 most influential political thinkers in the world' (zie dit artikel)
 • Dr. Robert M. Bowman, voormalig 'head of advanced space programs for the Department of Defense en a combat pilot who flew 101 missions in the Vietnam War' (zie zijn artikel)
 • Congreslid Cynthia McKinney (zie dit artikel)
 • Catherine Austin Fitts, voormalig 'Assistant Secretary of Housing under President George Bush Sr.' (zie dit artikel)
 • De professionals achter Physics911; de familieleden van overlevenden van de The Family Steering Committee for the 9/11 Commission (zie deze website) en 'An alliance of 100 prominent Americans and 40 family members of those killed on 9/11' (zie dit artikel)

  Diepe kritiek middels platte cultuur
  Charlie Sheen is de eerste bekendheid die openlijk de officiële (samenzwerings)theorie bij 11 september in twijfel trekt. Het is opvallend dat na vier en een half jaar van het openbaarmaken van research over dit onderwerp middels websites, documentaires en boeken door een celebrity het nieuws groot onder de aandacht komt. Het ogenschijnlijk opppervlakkige element van de bekendheid kan als breekijzer fungeren bij het onder de aandacht brengen van uiterst serieuze informatie als de aanslagen op 11 september. Naast de relatieve macht door de spreekbuisfunctie van een celeb zijn er ook de niet te onderschatten stijlmiddellen van de humor en de satire om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Dat was in vroeger dagen al het geval -denk maar aan boeken als Lof der Zotheid en Van den vos Reynaerde- maar dit geldt tegenwoordig net zo. Een voorbeeld hiervan is The Daily Show. Een uitermate populaire show uit de VS, online te zien en wekelijks uitgezonden in een samenvatting op CNN. Kritische noten bereiken aldus een groot publiek.
  In een recente episode maakte The Daily Show het mediagebruik van vice-president Dick Cheney inzichtelijk door een wensenlijstje te tonen dat moet worden opgevolgd als hij ergens komt spreken. Het lijstje wijkt af van de geen-blauwe-M&M's-eis van menig popster, maar is minstens zo specifiek. Naast het feit dat de vice-president bijvoorbeeld wil dat zijn kamer is afgesteld op 68 graden Farenheit eist hij dat de televisie staat afgesteld op FOX News. Cheney heeft waarschijnlijk nooit de documentaire (stream) Outfoxed gezien. In hetzelfde item van The Daily Show laat gastheer Jon Stewart zien dat sinds Michael Moore's documentaire Bowling for Columbine niet veel is veranderd, omdat kennelijk nog steeds de culture of fear heer en meester is op de Amerikaanse televisie. Een ander voorbeeld van kritiek verpakt in satire was de Global Edition op CNN van The Daily Show op 7 maart waarin de Bush-regering op de hak werd genomen door te zeggen: Was deze uitspraak van Witte-Huiswoordvoerder Scott McClellan A, een reactie op PlameGate, B, een reactie op KartinaGate, C, een reactie op CheneyShootingGate, D, DubaiGate, E, TortureGate, F, Wiretapgate...'. De grap was dat op deze wijze het hele alfabet werd afgegaan, waarna het Griekse alfabet volgde.

 • ____________________________________________________________________________

  DeepJournal
  Sign up for the free mailing list.
  12 September 2013  |  
  Why is Syria under attack? - Part 4
  When you peek below the surface, it becomes clear that Syria is under attack due to the interests of the parties involved. ‘Syria’ is about power, money, influence and energy.
  10 September 2013  |  
  Why is Syria under attack? - 3
  8 September 2013  |  
  Why is Syria under attack? - Part 2
  In the event of major military conflicts that risk considerable humanitarian and economic consequences, it is useful to examine the interests of all parties involved as well as the role that the media plays in reporting the events.
  7 September 2013  |  
  Why is Syria under attack? - Part 1
  On the surface it’s straightforward: the U.S. wants to liberate Syria from a brutal dictator who is attacking his own people with poison gas. But beneath the surface there is something very different going on.
  28 August 2012
  Daan de Wit (DeepJournal) interviewt Webster Tarpley op het Magneetfestival
  Het Magneetfestival gaat de diepte in met vier interviews. Daan de Wit interviewt Webster Tarpley, Albert Spits, en Mike Donkers.
  Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved