• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
Doneer en help DeepJournal mogelijk te maken

De artikelen op DeepJournal zijn gratis omdat ze voor een ieder beschikbaar moeten zijn. Help mee ze gratis te houden door een donatie te doen.
Om een donatie te doen via PayPal hebt u slechts een creditcard nodig.
Linker knop: maandelijkse overmaking.
Rechter knop: eenmalige overmaking.

Alvast zeer bedankt,
Daan de Wit

PS
U kunt ook een reguliere overmaking doen naar Postbankrekeningnummer 7661241, ten name van Magma Media te Amsterdam, onder vermelding van Donatie DeepJournal.
Donate and help making DeepJournal possible
Vlag Engels [gif]The articles written for DeepJournal are available for free. You can help keeping them free by making a donation. All you need is a creditcard.
Button on the left: monthly donation
Button on the right: single donation.

Thank you very much,
Daan de Wit

PS
It is also possible to do a transaction through your bank to the account I have with the Postbank in the Netherlands. The account number is 7661241; Magma Media, in Amsterdam, the Netherlands.
Inside Europe: The IBAN code is NL67 PSTB 0007 661241
Outside Europe: The BIC code is PSTBNL21
DeepJournal
Sign up for the free mailing list.