%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economy
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • top stories
  • read
  • news archive
  • by deepjournal
29 September 2005  |     mail this article   |     print   |   
This article is part of the series: The coming war against Iran
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 ]
De komende oorlog tegen Iran - deel 2
Webster Tarpley: In scène gezette aanslag gaat vooraf aan oorlog
Door Daan de Wit
Mentale manipulaties en militaire plannen worden nu voorbereid en afgerond teneinde een oorlog tegen Iran te realiseren. De manipulaties van het grote publiek lijken sterk op die bij het voorbereiden van de huidige Irakoorlog. Verder aandacht voor een mogelijk militaire schijnbeweging, want terwijl de roep om troepen uit Irak terug te trekken groter wordt, stuurt de VS juist een groot legeronderdeel ernaartoe, mogelijk om later in te zetten tegen Iran. De komende Iranoorlog wordt volgens auteur Webster Tarpley vooraf gegaan aan een false flag operatie (een aanslag gepleegd door partij a die slachtoffer en dader is, maar de schuld geeft aan partij b). Hij noemt drie mogelijke data waarop de Iranoorlog kan beginnen.


'Entire 101st Airborne Division Deploying to Iraq' meldden allerlei relatief kleine nieuwsbronnen in de VS afgelopen vrijdag over de Screaming Eagles, gestationeerd in Fort Campbell, Kentucky. 'The 101st Airborne Division is once again answering the call to serve in Iraq. Around 20,000 soldiers got their final briefing Friday afternoon at Ft. Campbell. It's been two years since the division was last deployed to Iraq. Soldiers will board planes and be heading off Friday to do numerous duties, including helping train Iraqi law enforcement. Families took the afternoon to say goodbye. This is just the 5th time in the history of the 101st that the entire division has been deployed all at once. The soldiers will be gone a year', schrijft NewsChannel5.

VS sturen hooggekwalificeerde troepen naar Irak
Webster Tarpley: Om daarna door te sturen naar Iran

Terwijl op alle fronten de roep klinkt om troepen terug te trekken, sturen de VS dezer dagen 20.000 militairen naar Irak, niet onaanzienlijk op een totaal van zo'n 153.000 manschappen. De vermeende opdracht van de 101st, 'verschillende taken, waaronder het trainen van de Iraakse uitvoerende macht', klinkt alsof de eenheid wordt onderschat. 'The 3rd Brigade "Rakkasans" will be the first 101st Airborne Division combat troops to step into Iraq this fall. They begin flying out this week', schrijft The Leaf Chronicle op 16 september. De Rakkasans omschrijven hun eigenschappen alsvolgt: 'Deploy within 36 hours worldwide as part of a joint multinational, or unilateral task force and destroy enemy forces or seize and retain terrain, to control land, people and resources.' Dat deze militairen niet moeten worden onderschat, blijkt ook uit wat GlobalSecurity over hen schrijft: 'In August, 1990 the Iraqi Army invaded Kuwait. The US responded by deploying troops to Saudi Arabia. with one the first units to deploy being the 101st. The division fired the first shots of "Desert Storm" by taking out Iraqi radar sites on 17 January 1991. After the ground war began, the 101st was ordered to go deep into Iraq and set up a base of operations for further attacks. During the ground war phase of "Desert Storm," the 101st made the longest and largest Air Assault in history.' Verder hielp de 101st bij het doden van Uday en Qusay, de zoons van Saddam.


Kortom, hoe waarschijnlijk is het dat deze mensen inderdaad op zo'n laag niveau worden ingezet? Een soortgelijke situatie beschrijft
auteur Webster Tarpley in een van zijn artikelen die in deze serie centraal staan. Daarin haalt hij een voorbeeld aan van 'the August 18 edition of The Washington Post. Here we are informed by staff writer Bradley Graham that 700 members of the 1st battalion, 504th Parachute Infantry Regiment of the 82nd Airborne Division will be going to Iraq soon.' De troepen zouden worden ingezet om de situatie rondom de vele Iraakse gevangenen in de hand te houden. Tarpley: 'To see the absurdity of this cover story, we need only recall that paratroopers are by definition among the most highly trained elite shock troops, whose main purpose is to carry out offensive operations behind the lines of an enemy. To use them for defensive operations is a waste. Unless the Pentagon generals have gone mad as hatters on the tactical plane as well as the strategic one, they would know that the many hundreds of thousands of dollars it costs to train a paratrooper will be quickly lost if that trooper is required to act for any length of time as a prison guard, detainee convoy escort, or garrison soldier around a prison. Paratroopers must train as paratroopers or they soon cease to be paratroopers and become useless. These paratroopers and others being shipped to Iraq are earmarked for use in the upcoming attack on Iran, the only possible offensive use for such troops at the present time. The US press is now full of falsifications of this puerile character.'
Over het inzetten van de 101st Airborne Division schrijft Tarpley aan DeepJournal: 'They are getting ready for the punitive expedition into Iran to go down into the bunker systems and blowup the nuclear and scientific capabilities with explosives in a pinpointed way which simply cannoty be done from the air.'

Mentale voorbereiding oorlog Iran gelijk aan Irak
Volgens Westerse bronnen is Iran nog jaren verwijderd van de mogelijkheid kernwapens te maken. 'Iran Is Judged 10 Years From Nuclear Bomb', kopte de Washington Post begin vorige maand: 'The carefully hedged assessments, which represent consensus among U.S. intelligence agencies, contrast with forceful public statements by the White House.' Patronen in het overdrijven van de capaciteiten van de vijand, zoals bij de aanloop naar de Irakoorlog, beginnen zich te herhalen. Net als het patroon dat er geen bewijs is: 'Administration officials have asserted, but have not offered proof, that Tehran is moving determinedly toward a nuclear arsenal.'
The Sunday Times schrijft dat 'Israel has drawn up secret plans for a combined air and ground attack on targets in Iran if diplomacy fails to halt the Iranian nuclear programme.' Het dreigen met geweld als diplomatie niet blijkt te werken, is een akte in een voorstelling op het wereldtoneel die we al eerder hebben gezien en nu in herhaling gaat. The Hindu, een landelijke krant in India, heeft de nucleaire capaciteiten en de beschuldigingen aan het adres van Iran eens onderzocht voor een artikel dat opent met de zin: 'Barely two years after the United States invaded Iraq in the name of weapons of mass destruction which never existed, the world is being pushed towards a confrontation with Iran on a similarly flawed premise.'
Voormalig Labourminister Tony Benn schrijft: 'Some influential Americans appear to be convinced that the US will attack Iran. Whether they are right or not, the build-up to a new war is taking exactly the same form as it did in 2002. First we are being told that Iran poses a military threat, because it may be developing nuclear weapons. We are assured that the President is hoping that diplomacy might succeed through the European negotiations which have been in progress for some months. This is just what we were told when Hans Blix was in Baghdad talking to Saddam on behalf of the UN, but we now know, from a Downing Street memorandum leaked some months ago, that the decision to invade had been taken long before that. That may be the position now, and I fear that if a US attack does take place, the prime minister will give it his full support. And one of his reasons for doing so will be the same as in Iraq: namely the fear that, if he alienates Bush, Britain's so-called independent deterrent might be taken away. For, as I also learned when I was energy secretary, Britain is entirely dependent on the US for the supply of our Trident warheads and associated technology. They cannot even be targeted unless the US switches on its global satellite system.'

Cheney en Rumsfeld waarschuwen voor tweede 11 september
De Amerikaanse vice-president Dick Cheney geeft zijn oorlogsplanners orders zich voor te bereiden op preëmptieve nucleaire aanvallen, mocht er zich een 911-gelijk incident voordoen, zo schreven we in het vorige deel van dit artikel. Webster Tarpley wijst in een artikel op uitspraken van oorlogsminister Rumsfeld die onlangs hetzelfde zei als Cheney, maar in andere woorden: 'Think constantly and urgently about 10/12, he [Rumsfeld] reportedly tells Pentagon staffers in private meetings -- and what you will wish you had done to prevent it. [...] The 10/12 reference is Rumsfeld's epigrammatic way not of predicting the date of a new terror attack but of emphasizing that the horror of 9/11 is likely to be repeated and augmented. It is a chilling symbol of the broad challenge that Bush must now confront', schrijft Jim Hoagland in de Washington Post.'

Tarpley:
In scène gezette terreurdaad wordt aanleiding aanval Iran
Tarpley wijst in het vorige deel van deze serie op de zinsnede 'another 9/11-type terrorist attack' in het artikel van voormalig CIA-agent Philip Giraldi die zo'n aanslag ziet als voorwaarde bij een oorlog tegen Iran, waarop Tarpley schrijft: 'It is evident that such a determined warmonger as Cheney is hardly likely to leave the coming of that indispensable terrorist provocation to chance: the terror event that provides the pretext for war must be an integral part of the plan being pushed through the US bureaucracy by the secret government, their spokesmen Bush and Cheney, and the neocon faction in general. We are dealing in short with state sponsored terrorism.' Giraldi schrijft: 'Several senior Air Force officers involved in the planning are reportedly appalled at the implications of what they are doing—that Iran is being set up for an unprovoked nuclear attack—but no one is prepared to damage his career by posing any objections.' Tarpley: 'The synthetic terror event required by the Bush-Cheney clique and its masters is likely to be conducted through the US military and intelligence apparatus under the cover of a terror drill or a war exercise. [...] If we catalogue each coup d'etat, high-level political assassination, destabilization, war provocation, and spectacular terrorist event on a world scale over the past 50 years, we will find that almost all of them have been conducted or conduited in whole or in part through the military/intelligence apparatus of the state involved. In many cases, the cover story which has allowed this to be done has taken the form of a military or terrorism maneuver or exercise which closely resembled the actual event which followed, but which masqueraded as a mere drill up to the very last moment.' De wargames op 11 september en de oefeningen op 7/7 in Londen zijn hiervan de bekendste voorbeelden.

Webster Tarpley noemt drie mogelijke data voor tweede 911
Tarpley probeert de waarschuwingen van Cheney en Rumsfeld voor een tweede elf september dat zal voorafgaan aan een oorlog tegen Iran te concretiseren door het te koppelen aan drie feiten: de huidige opbouw van troepen in Irak, het constitutionele referendum en de verkiezingen in Irak tussen 15 oktober en 15 december en als derde de tactische periode van een aanval, te weten de periode tussen afnemende maan en wassende maan, dus als het zo donker-mogelijk is. Dat levert voor dit jaar drie perioden op, te weten rondom 3 oktober, 2 november en 1 december. 'Everything points to one of these new moons as the period of maximum danger of a US-UK sneak attack on Iran. Working backward, we can assume that the new 9/11 provocation that must furnish the pretext for this attack will have to take place several days to two weeks earlier, in order to orchestrate public opinion and complete last-minute military preparations', schrijft Tarpley. Zoals eerder beschreven, is het voor Tarpley waarschijnlijk dat dit gebeurt 'under the cover of a terror drill or a war exercise'. Daarvan staat de komende tijd een flink aantal gepland, zoals blijkt uit een lijst van defensiespecialist William Arkin met toekomstige oefeningen.

____________________________________________________________________________

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.
12 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 4
When you peek below the surface, it becomes clear that Syria is under attack due to the interests of the parties involved. ‘Syria’ is about power, money, influence and energy.
10 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - 3
8 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 2
In the event of major military conflicts that risk considerable humanitarian and economic consequences, it is useful to examine the interests of all parties involved as well as the role that the media plays in reporting the events.
7 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 1
On the surface it’s straightforward: the U.S. wants to liberate Syria from a brutal dictator who is attacking his own people with poison gas. But beneath the surface there is something very different going on.
28 August 2012
Daan de Wit (DeepJournal) interviewt Webster Tarpley op het Magneetfestival
Het Magneetfestival gaat de diepte in met vier interviews. Daan de Wit interviewt Webster Tarpley, Albert Spits, en Mike Donkers.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved