• top stories
  • read
  • newsarchive
  • by deepjournal
26 September 2012
|
Dit artikel is deel van de serie Swine Flu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Belangenverstrengelingen ook bij Mexicaanse griepprik

Door Daan de Wit

Het RIVM haalt bakzeil in de ongelijke strijd tegen de kritische huisarts Van der Linde. Het is niet voor het eerst dat de overheid de confrontatie zoekt met kritische burgers die vragen stellen over belangenverstrengelingen en vaccinaties. Dat blijkt uit mijn boek Dossier Mexicaanse griep. Wat daaruit ook duidelijk wordt is dat belangenverstrengelingen rond vaccinaties niet ongewoon zijn.

Mexicaanse griep 05 [jpg]Tijdens de research voor mijn boek stuitte ik regelmatig op belangenverstrengelingen in de wereld van de vaccinaties, waar het vaak gaat om miljardenbedragen. Mede door de verstrengelingen van belangen faalt het toezicht, wat eraan heeft bijgedragen dat het Geneesmiddelenbulletin na de Mexicaanse griep moest concluderen dat 'zwangeren, kleine kinderen, ouderen en andere risicogroepen in feite onvrijwillig en onbetaald hebben deelgenomen aan een medisch experiment'. Paul Flynn, het Britse parlementslid dat uitgebreid onderzoek deed naar de Mexicaanse griep voor de Raad van Europa, concludeert: ‘De enigen die echt voordeel hebben behaald, zijn de farmaceutische bedrijven'. Die hebben in het besluitvormingsproces rond het gebruik van vaccins een grote vinger in de pap.

De invloed van de industrie
Ondanks dat het in gaat tegen de conclusies van al het recente onderzoek op dit gebied is er bij de gewone griep is sprake van een pro-vaccinatiebeleid. Hetzelfde beleid was te zien bij de Mexicaanse griep. Buiten Nederland werd dat gevoerd door de WHO. Op alle sleutelmomenten in de besluitvorming was de hand van de industrie zichtbaar. Een van die momenten vond plaats voorafgaand aan de uitspraak van de WHO dat er voor het eerst in 41 jaar weer sprake zou zijn van een pandemie. Enkele maanden voorafgaand aan die historische uitspraak werd de definitie van wat een pandemie is versoepeld. Over hoe dit tot stand is gekomen zegt dr. Wolfgang Wodarg, het voormalig hoofd Gezondheid van de Raad van Europa: ‘Onder druk van vaccinproducenten heeft de WHO een definitie opgesteld die sneller leidt tot een pandemie.’

Mexicaanse griep 07 [jpg]Geheim noodcomité
De pandemie werd in juni 2009 uitgeroepen op basis van het advies van een geheim noodcomité. Onder druk werd pas bijna een jaar later onthuld wie er in het comité zaten. Dan blijkt dat een belangrijk deel van hen banden heeft met de farmaceutische industrie. Dan is inmiddels ook bekend dat kort voorafgaand aan de pandemieverklaring vertegenwoordigers van de dertig belangrijkste farmaceutische bedrijven zijn onthaald door de hoogste top van de WHO en de VN: directeur Margaret Chan en de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon.

Ab Osterhaus
Na de pandemieverklaring traden de pandemieplannen in werking. Die waren gebaseerd op een WHO-document uit 1999, geschreven door zes mensen. Alle zes zijn ze verbonden zijn aan de vaccinlobbyorganisatie ESWI, voor honderd procent gesponsord door de industrie, voorzitter: Ab Osterhaus. Dezelfde Osterhaus was deel van de pandemiepaniek die zijn wortels vond in sars en de vogelgriep en die maakte dat toen mede op zijn advies pandemische vaccins zijn geproduceerd. Daarin zaten versterkende middelen die hij zelf had helpen ontwikkelen, ondermeer in opdracht van GSK, de producent van de Mexicaanse griepvaccins die in Nederland zijn gebruikt.

Afhankelijk van de industrie
Op advies van de Gezondheidsraad, die op zijn beurt weer werd geadviseerd door professor Osterhaus, werden experimentele vaccins aangekocht met ingrediënten die voor en na de Mexicaanse griep nooit eerder waren gebruikt bij zwangeren en kleine kinderen. Ingrediënten die in een versnelde procedure zijn goedgekeurd op Europees niveau door een organisatie (EMA) die voor driekwart afhankelijk is van geld van de industrie en in Nederland door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat voor zo'n negentig procent afhankelijk van geld van de industrie. Ook het overkoepelende WHO moet sinds 2004 voor het grootste deel van haar inkomen rekenen op geld van de farmaceutische industrie. De belangrijkste adviesorganisatie binnen de WHO op het gebied van vaccinatie is SAGE. Een organisatie die als expert Ab Osterhaus heeft aangetrokken en voor het merendeel bestaat uit mensen die banden hebben met de industrie. 

Niet voor het eerst
In de huidige situatie lijkt de overheid aan de kant te staan van de industrie. De rechter heeft voorkomen dat Van de Linde van deze situatie slachtoffer werd, maar in een eerdere David en Goliath-rechtzaak is dat niet gebeurd. In de periode rond de Mexicaanse griep ging toenmalig minister Klink de strijd aan met zijn burgers om te voorkomen dat hun eis werd ingewilligd: een informatiecampagne in plaats van een vaccinatiecampagne. De strijd van Klink was niet zonder succes. Tot drie maal toe vroeg de rechter om meer informatie over de correspondentie tussen de overheid en de industrie en tot drie maal toe weigerde de minister. En dus bleven de geheime contacten met de producenten van de vaccins tegen de Mexicaanse griep geheim. Tenminste, tot ze lekten en ik ze in mijn boek kon afdrukken. Veel later, toen de vaccinaties allang achter de rug waren, werden er enkele documenten vrijgegeven. Maar de meeste zinnen waren weggewit, waardoor het geheel meer weg had van een top secret CIA-document dan van gegevens van een transparante overheid. Het wordt tijd dat de overheid zich bezint op hoe zij haar burgers benadert rond onomkeerbare medische ingrepen als vaccinaties en de reacties daarop.

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.