%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economy
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • top stories
  • read
  • news archive
  • by deepjournal
23 October 2006  |     mail this article   |     print   |   
9/11 vijf jaar later
bekijk de video - Toespraak Daan de Wit op 9/11-conferentie Utrecht
Door Daan de Wit
Transcript toespraak door Frank ter Marsch.
Dit artikel is gebaseerd op mijn toespraak, gehouden op 16 september tijdens de 9/11-conferentie in Utrecht. Ik blik terug op vijf jaar 11 september en probeer een antwoord te geven op de vraag hoe nu verder te gaan.
Luister naar de toespraak, download MP3, 21 Mb.


Ook vijf jaar later is 9/11 nog een cruciaal onderwerp. Uruzgan, waarbij door het defensieministerie wordt verwezen naar 9/11; de internationaal vernauwende wetgeving; de blik op de moslimgemeenschap; de Nederlandse databank met DNA-profielen voor mensen van 12 jaar en ouder die met justitie in aanraking zijn gekomen; het preventief fouilleren; de toename van het aantal camera's (zie dit opmerkelijke voorbeeld); het vergroten van de slagkracht van de AIVD; het biometrische paspoort [PDF] en de strikte regelgeving voor de pasfoto's [PDF]; de Britse 'control orders'; het Homeland Security Department, de Patriot Act en de Military Commissions Act in de VS. Tal van alledaagse onderwerpen vinden hun basis in 11 september. Laatst zag ik een cartoon van Doonesbury waarbij op elke vraag die werd gesteld aan Bush, steevast het antwoord '9/11' kwam. Dat antwoord komt ook van ons ministerie van Justitie als wordt gevraagd naar de strenger wordende wetgeving en de anti-terreurcampagnes, zoals Nederland tegen terrorisme (gemaakt door de Ara.Groep, die ons ook de Monatoetjes en het Zwitserlevengevoel verkoopt). Eerder was er al de campagne Alle Ogen Helpen [PDF], deel van Een Veilig Amsterdam, een initiatief van de gemeente Amsterdam. En inmiddels is er ook de website crisis.nl met de campagneleus Denk Vooruit. Al deze gecultiveerde angst is gebaseerd op 9/11. Toch zegt een doorgewinterde politicus tegen me: 'Ik krijg erg veel mail en andere post over 11 september en daar neem ik met belangstelling kennis van. Maar ik vind het te vrijblijvend om in Nederland een theorietje zus en een theorietje zo te bespreken op mijn vrije avond in een debat met mensen die ik overdag ook al zie. U moest eens weten hoeveel problemen wij al hebben met de binnenlandse politiek.' Waarop ik zeg: 'Veel van die problemen, Uruzgan, de steeds strenger wordende wetgeving van de minister van Justitie, wordt teruggevoerd op 9/11.' Waarop de politicus antwoordt: 'Ja, maar dan vind ik het een veel te grote omweg om dit te benaderen via wat er is gebeurd op 11 september 2001.' De politicus in kwestie is Harry van Bommel, Tweede-Kamerlid voor de SP.
Femke Halsema van GroenLinks moet ook al niet veel hebben van theorieën bij 9/11 die afwijken van wat haar minister-president haar vertelt. Hoe, bijvoorbeeld -zo vroeg zij zich af tijdens een uitzending van Pauw en Witteman waarin ik vertelde over 9/11- zou het kunnen dat een geheime operatie op 11 september uitgevoerd door de VS geheim zou kunnen blijven? Die vraag is al even naief als een andere vraag die zij tijdens die uitzending stelde: Wie heeft er baat bij de aanslagen gehad? Max Westerman, de onnavolgbare verslaggever van RTL die ook aan tafel zat, gaf direct het antwoord: Bush natuurlijk. De vraag is zo voordehandliggend dat ik hem stelde op 11 september 2001. Halsema had als kritisch lid van de oppositie juist alles moeten weten van geheime operaties en geheime diensten en had zich dan niet hoeven afvragen of geheime operaties geheim kunnen blijven: het is het dagelijks brood voor sommige mensen om geheime operaties uit te voeren. Hoe kan anders een geheime dienst functioneren? En wie gaat er over 9/11 uit de school klappen zonder angst gelyncht te worden door de bevolking of geliquideerd te worden door de mede-samenzweerders? Verder zijn er tal van voorbeelden te geven van geheime operaties die decennia lang geheim zijn gebleven en waarschijnlijk zijn er tal van operaties waarvan we het bestaan niet weten omdat ze nu eenmaal geheim zijn. Ook is het zo dat het voor sommige operaties niet uitmaakt dat ze uiteindelijk uitkomen, omdat de feiten dan al geschiedenis zijn. Niemand die nu nog wakker ligt van het feit dat bekend is dat de CIA in 1953 de democratisch gekozen regering van Iran omver heeft geworpen. Bush: "History. We don't know. We'll all be dead."

9/11 staat op de kaart
De alternatieve visie op 11 september 2001 is op de kaart gezet door de 9/11-tours van Jimmy Walter in de VS en Europa, door het grote bereik en het doorzettingsvermogen van Alex Jones, door de documentaire Loose Change, door de wetenschappers die onderzoek deden, door de (ex)-medewerkers van de CIA en de Bush-regering die zich uitspraken, door Charlie Sheen en door al die 'gewone' mensen die de kritieke massa vormden... Er is gebeurd wat ik vanaf het begin heb gehoopt, dat er meer aandacht voor dit cruciale onderwerp zou komen. De vijfde herdenking van 9/11 bracht veel aandacht voor het onderwerp, en het is onwaarschijnlijk dat het daarbij zal blijven. Het onderwerp is niet meer weg te denken, de grote massa heeft ermee kennisgemaakt. Gezien het belang van het onderwerp is het een taak voor een ieder ermee verder te gaan. Dat betekent niet dat het een kwestie moet worden van geloven. Het betekent dat het een kwestie is van jezelf informeren. Informeer jezelf, maar informeer ook juist naar de feiten die de alternatieve versie bij 9/11 op serieuze wijze ontkrachten. Vergelijk het met een rechtszaak; een rechtszaak met één advocaat is waardeloos. Je hebt twee advocaten nodig en mensen die het daar niet mee eens zijn, hebben een ondemocratische mening. Zij kunnen boos worden vanwege het idee dat een crimineel wordt verdedigd, maar beseffen dan niet dat op democratische wijze is besloten dat door het wikken en wegen van een op democratische wijze samengestelde wetgeving tot een gebalanceerd oordeel kan worden gekomen. De leidraad is dan de verzameling van feiten, niet de waan van de dag. Op deze wijze kom je dan uit bij een balans die zo dicht mogelijk bij de waarheid is, en daarna is het aan de rechter. Het is de hoop dat uiteindelijk ook over 9/11 een rechter zal oordelen. Maar waar het om gaat, is dat we met z'n allen de feiten die al bekend zijn, zo wijd mogelijk verbreiden en verder tot in detail op zoek moeten gaan naar hoe 9/11 in elkaar zit.

Zembla over 9/11
Wat dat betreft heb ik ook kritiek op Zembla. Zembla was heel stellig in hun 9/11-uitzending. Wat Zembla betreft is het bewezen dat er een Boeing het Pentagon in is gevlogen. Wat mij betreft is dat nog helemaal niet bewezen. Een ander onderdeel van Zembla was dat Hani Hanjour de duikvlucht in het Pentagon wèl had kunnen maken. Als dat zo is, is dat prima. Maar leg dit dan ook even voor aan veteranenpiloten als De Grand Pre, Wittenberg en eventueel de PilotsFor911Truth die beweren dat Hanjour die vlucht niet had kunnen maken. Zij stonden in feite aan de wieg van dit Zembla-experiment. Ook zou het netjes zijn geweest als alle technische gegevens over het experiment openbaar zouden zijn gemaakt.
Ook al had Hanjour de bocht kunnen maken, de vraag blijft waar in het Pentagon de Boeingmotoren zijn gebleven. Duizenden kilo's zwaar, ondermeer gefabriceerd van titanium. Met 800 km per uur zijn dit twee geduchte projectielen die sporen nalaten. Major General Albert Stubblebine b.d. moest in vroeger dagen op basis van foto's de omvang van objecten vaststellen. Hij heeft gekeken naar de foto's van het Pentagon voordat de muren waren ingestort en stelt vast dat er geen Boeing in het gebouw is verdwenen.
Zembla stelde middels TU-Delft-professor dr. ir. Coen Vermeeren dat een vliegtuig vanwege de lichte materialen waarmee het is gefabriceerd bij een crash snel in rook kan opgaan. Daarbij werden beelden getoond van een straaljager die tegen een blok beton vliegt. Maar dat is als appels met peren vergelijken, helemaal als je de situatie rondom het Pentagon erbij haalt; van zo'n straaljager is goed voorstellen dat die in rook opgaat bij zo'n confrontatie met een muur, maar bij het Pentagon zou er sprake zijn geweest van een Boeing 757 met twee enorme motoren, en tegelijk, ondanks het lichte materiaal van de vliegtuigromp, was er drie Pentagonmuren verder een manshoog rond gat te zien na de crash. Deze feiten vallen niet te rijmen en waren dan ook niet allemaal in Zembla vertegenwoordigd. Zembla toonde aan Vermeeren ook foto's van vliegtuigonderdelen. Het zijn foto's die al een tijdje circuleerden op het internet, maar als je goed kijkt, zie je dat de foto's heel kort zijn afgesneden, waarmee de vraag wordt opgeworpen waar de foto's zijn genomen.

Tijdens de opnamen voor Zembla werd controlled-demolition-expert Danny Jowenko geconfronteerd met nieuws, aangezien hij niet op de hoogte was van WTC7 en het instorten ervan op 9/11. Maar hij werd niet met alle relevante feiten gevoed, zoals het feit van de thermite die is gevonden op de balken van het WTC en het feit dat er zes weken later witheet metaal onderin het WTC wordt gevonden in kelders die door een opruimmedewerker worden omschreven als 'underground fires, like the fires of hell'.
Jowenko zegt dat in het geval van WTC7 sprake is van een controlled demolition vanwege het feit dat het gebouw van onderen wordt weggeslagen en dat er om die reden bij torens 1 en 2 geen sprake was van een gecontroleerde sloop. Maar wie zegt dat het niet mogelijk is om de twee WTC-torens zowel van beneden als van bovenaf te laten exploderen? Want als je een toren van 400 meter hoog alleen van onderen wegslaat (met een ontploffing die zes weken later kennelijk nog witheet metaal achterlaat), dan bestaat de kans dat hij omvalt, en dat kun je niet hebben in Manhattan vanwege alle schade die dit zal veroorzaken, zo hebben de kapers mogelijk gedacht. Eerder was al vastgesteld dat de kapers erg sociaal waren ingesteld omdat ze op hun weg naar het WTC over een kerncentrale heen vlogen in plaats van erin en de moeite namen om niet slechts rechtdoor te vliegen op weg naar het WTC. En in plaats van dat ze rechtdoorvlogen bij hun aanval op het Pentagon -in het deel waar de militaire top is gevestigd (waaronder Donald Rumsfeld die die dag aanwezig was)- vlogen ze helemaal om het gebouw heen naar een gedeelte dat net werd verbouwd en waar naast enkele bouwvakkers weinig personeelsleden aanwezig waren.
Over de WTC-torens: 'If they fell over side ways, can you imagine the damage in lower Manhattan [...] You couldn't have paid a demolition company to take 'm down straighter', aldus iemand van de opruimploeg op Ground Zero. Een toren van 400 meter die omvalt, geeft dus problemen in het dichtbebouwde Manhattan. Dat zou een reden kunnen zijn om hem van bovenaf af te branden. Dankzij een zogenaamd onverklaarbare kinetische energie verging de toren van bovenaf tot stof tijdens een verder vrije val. Een ander lid van de opruimploeg zegt: 'Maybe now and then you found a fragment of something, but basically everything was just pulvarized'. Toch was het volgens Jowenko geen controlled demolition, mede omdat het 'een jaar werk' [video 36'00"] zou kosten om de gebouwen te prepareren voor de ineenstorting. Wat Jowenko niet wordt verteld, is dat in het vertaalde boek [p. 216] van professor David Ray Griffin staat dat het beveiligingsbedrijf van het WTC tussen 1996 en 2000 in handen was van Marvin Bush en Wirt D. Walker III, respectievelijk de broer en de neef van president George W. Bush. In 2000 vertrok Marvin, maar Walker bleef. Deze mannen hadden dus niet een jaar, maar meerdere jaren de tijd om het gebouw te prepareren voor een gecontroleerde sloop. Zie ook het artikelPower-downs in WTC prior to attack, waarin ik schrijf: 'There were power-downs in the WTC following the completion of a several years long project led by the brother and the nephew of George W. Bush to remodel the security system of the towers. Professor David Ray Griffin [...] says in an interview: '[...] this company Securacom, that was in charge of security for the World Trade Center, one of its principals in the preceding years, when the new security system was put in, was Marvin Bush, the president's brother. And then Wirt Walker III, perhaps even more important, was the CEO, and his tenure existed up through 9/11. So there's no mystery how people could have gotten access. [...] Read more about Stratesec, formerly known as Securacom, in this Dutch article by DaanSpeak from September 11, 2004. There it is said that Stratesec also provided security for two other companies that had a vital role that day: Dulles airport (flight 77) and United Airlines (flights 93 and 175).' Kort voor 11 september werden de honden verwijderd die naar bommen speurden, waren er evacuatiedrills en zijn hele delen van het beveiligingssysteem uitgeschakeld geweest. Wat had Jowenko gezegd als hij met deze feiten was geconfronteerd geweest en niet slechts de paar feiten die hem door Zembla werden aangereikt?

Een ieder die zich bezighoudt met waarheidsvinding rond 9/11 verricht belangrijk werk. De waarheid wordt pas bereikt als alle vragen en vermoedens worden weerlegd door de feiten. Tot die tijd ben je verplicht onderzoek te doen. Hulde daarom aan Zembla. Zij doen feitenonderzoek in hun zoektocht naar de waarheid. Het is een van de weinige programma's van de main stream media waar de waarheidsvinding centraal stond: wat is er gebeurd die 11e september? De uitzending van Zembla was prijzenswaardig, mede omdat het misschien wel het eerste reguliere programma was dat eigen onderzoek heeft gedaan. Zembla stelde cruciale vragen, kreeg antwoorden, en was in sommige gevallen stellig, namelijk dat de officiële theorie op sommige delen tóch klopte. Bij oprechte waarheidsvinding is er altijd de mogelijkheid dat er antwoorden komen die de officiële theorie van 9/11 bevestigen. In het geval van Zembla zijn er echter bij de stelligheid serieuze vragen te stellen en feiten te noemen.

____________________________________________________________________________

DeepJournal
Sign up for the free mailing list.
12 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 4
When you peek below the surface, it becomes clear that Syria is under attack due to the interests of the parties involved. ‘Syria’ is about power, money, influence and energy.
10 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - 3
8 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 2
In the event of major military conflicts that risk considerable humanitarian and economic consequences, it is useful to examine the interests of all parties involved as well as the role that the media plays in reporting the events.
7 September 2013  |  
Why is Syria under attack? - Part 1
On the surface it’s straightforward: the U.S. wants to liberate Syria from a brutal dictator who is attacking his own people with poison gas. But beneath the surface there is something very different going on.
28 August 2012
Daan de Wit (DeepJournal) interviewt Webster Tarpley op het Magneetfestival
Het Magneetfestival gaat de diepte in met vier interviews. Daan de Wit interviewt Webster Tarpley, Albert Spits, en Mike Donkers.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved