%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economie
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • irak
  • nieuws
  • lees
  • nieuwsarchief
  • van deepjournal
16 maart 2011   |     mail dit artikel   |     print   |  
Dit artikel is deel van de serie: Interview-serie Albert Spits
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 ]
Albert Spits: Dieptepunt crisis over 11 jaar
Beluister het interview

Door Daan de Wit

Albert Spits [jpg]Beluister het interview met Albert Spits. Deel 2 van een serie van drie interviews, opgenomen op 3 maart 2011.

Albert Spits is adviseur voor pensioenfondsen. Daarnaast heeft hij een een uitgebreide studie gemaakt van de economie en meer specifiek de dynamiek van crises. Door met een onafhankelijke blik de golfbewegingen te bestuderen, is het mogelijk om betere inschattingen te maken van de actualiteit en zelfs van toekomstige bewegingen.

De visie die Spits heeft ontwikkeld, vindt niet altijd een luisterend oor bij de pensioenfondsen die hij adviseert. Hij is om die reden bezig met de oprichting van een bureau voor economic intelligence. Intussen blijft hij, net als de afgelopen jaren, beschikbaar voor het geven van interviews aan DeepJournal.

Neergaande beweging duurt nog elf jaar
Spits trekt de lijn van de golfbewegingen door en ziet dat de huidige fase in de economie, die wordt gezien als het begin van een herstel, als een teken dat de goede tijden weer zijn aangebroken, onderdeel is van een curve die over het algemeen nog een neergaande beweging maakt. Pas over elf jaar zal het dieptepunt worden bereikt. Tot die tijd verwacht hij dat de onlusten en armoede die we nu nog zien aan de periferie steeds dichterbij zullen komen. Daarna zijn de problemen nog niet voorbij, maar begint langzaam de weg omhoog.

Problemen en oplossingen
In het interview legt Spits uit wat de oorzaken zijn van de problemen van het onhoudbare pensioenstelsel en hoe de oplossingen die nu worden geboden de situatie alleen maar zullen verergeren. Hij geeft zijn visie op de toekomstige situatie van de gemiddelde pensioengerechtigde en draagt adviezen aan om problemen te voorkomen. Een belangrijk advies is het kopen van zilver. Hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat, legt Spits in detail uit.

____________________________________________________________________________

DeepJournal
Meld je aan voor de gratis mailing list.
9 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 4
Wie onder de oppervlakte kijkt, ziet dat Syrië onder vuur ligt vanwege de belangen van de betrokken partijen. 'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie.
8 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - 3
Wie vorm en inhoud scheidt, ziet dat de strijd om Syrië vooral niet gaat over waar het over lijkt te gaan. De vorm maskeert de inhoud. Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord.
7 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 2
Bij grote militaire conflicten die aanzienlijke humantaire en economische gevolgen kunnen hebben, is het goed te kijken naar de belangen van de betrokken partijen en naar de rol van de media bij de verslaggeving van de feiten.
6 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 1
Aan de oppervlakte is het duidelijk: de VS willen Syrië bevrijden van een wrede dictator die zijn bevolking met gifgas bestookt. Onder de oppervlakte is er iets heel anders aan de hand.
1 april 2013
Albert Spits: Creëer je eigen financiële veiligheid
Spits beschrijft hoe de euro richting de uitgang gaat en dat je intussen maar beter waarde voor je geld kunt kiezen. Hij raadt iedereen aan zich voor te bereiden op een systeemkrach.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved