%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economie
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • irak
  • nieuws
  • lees
  • nieuwsarchief
  • van deepjournal
9 september 2013   |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 4
'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie
Wie onder de oppervlakte kijkt, ziet dat Syrië onder vuur ligt vanwege de belangen van de betrokken partijen. 'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie.
8 september 2013   |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - 3
Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord
Wie vorm en inhoud scheidt, ziet dat de strijd om Syrië vooral niet gaat over waar het over lijkt te gaan. De vorm maskeert de inhoud. Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord.
7 september 2013   |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 2
Over de belangen van de bij Syrië betrokken partijen en de rol van de media
Bij grote militaire conflicten die aanzienlijke humantaire en economische gevolgen kunnen hebben, is het goed te kijken naar de belangen van de betrokken partijen en naar de rol van de media bij de verslaggeving van de feiten.
6 september 2013   |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 1
Wie zit er achter de aanslag met chemische wapens in Syrië?
Aan de oppervlakte is het duidelijk: de VS willen Syrië bevrijden van een wrede dictator die zijn bevolking met gifgas bestookt. Onder de oppervlakte is er iets heel anders aan de hand.
5 februari 2012   |  
Strijd tegen Damascus en Teheran bedreigt belangen Rusland en China
Iedereen in dit conflict - Iran, de VS en het Westen, Israël, China, Rusland, maar ook de soennitische bevolkingen en hun leiders in de regio - hebben grote belangen die onderling sterk verschillen. Dat maakt de kwestie tot een kruitvat. Daarin wordt naar het zich laat aan zien door Israël en/of de VS een lont gestoken en een lucifer bij gehouden.
30 januari 2012   |  
Voorbereidingen voor een oorlog tegen Iran in volle gang
De nieuwsberichten rond Iran volgen elkaar in rap tempo op en vormen bij elkaar een nieuwe stap in de richting van een militair conflict. De ontwikkelingen gaan snel; een overzicht.
22 januari 2012   |  
Geheime Navo-wapenleveranties aan opstandelingen Syrië om Iran te verzwakken
De oorlog tegen Iran is een langlopend project dat vele jaren van voorbereiding vergt en het doel steeds meer nadert. Deel van de voorbereiding is het in het geheim bewapenen van Syrische opstandelingen. Een verzwakking van Syrië is een verzwakking van Iran.
18 januari 2012   |  
Israël en VS: Iran werkt niet aan een kernwapen
Terwijl de wereld de indruk krijgt dat een oorlog met Iran weer enkele stappen dichterbij is gekomen, doen de vertegenwoordigers van Israël en de VS opvallende uitspraken over de islamitische republiek. De uitspraken zijn mede opvallend omdat tegelijk de opbouw voor een militair conflict onverminderd lijkt door te gaan.
10 november 2011   |  
Iran en Westen + Israël als twee elkaar tegemoetkomende treinen op hetzelfde spoor
Rond de kwestie Iran hangt een mist van propaganda, misleiding, angst en belangen. Wie uit de mist stapt die opstijgt uit de nieuwsberichten over Iran, ziet dat er sprake is van een strijd op meerdere fronten. Er wordt gestreden om de macht.
8 november 2011   |  
Politiek en media gaan voorbij aan feiten bij rapport Iran
De discrepantie tussen de opgewonden meningen van de Kamerleden en de feiten zoals gepresenteerd door Leverett, Mann, mijn boek De Volgende Oorlog en mijn DeepJournal-serie over Iran is erg groot.
8 november 2011   |  
Nieuwe stappen op weg naar een militair conflict met Iran
De informatie-oorlog die nu woedt rond Iran is deel van het lopende conflict met het land. Het is onderdeel van de jarenlange voorbereiding van een oorlog tegen Iran, geënt op het stramien van de verovering van Irak.
7 november 2011   |  
IAEA-rapport nieuwe stap op weg naar de volgende oorlog: tegen Iran
De informatie-oorlog is deel van het lopende conflict met Iran, waarvan militair ingrijpen slechts een waarschijnlijke toekomstige fase is. De oorlog met Iran is allang begonnen. Een militair conflict is daarin slechts een fase, net als bij Irak.
22 maart 2010   |  
Obama continueert Iranbeleid Bush - 3
'America's Pro-Israël Lobby' zoals AIPAC zichzelf noemt, houdt gisteren, vandaag en morgen in Washington de grootste conferentie in z'n geschiedenis. 'This year, the lobby has built its annual conference, and its entire lobbying agenda around the issue of Iran', schrijft Haaretz. AIPAC is oppermachtig en er is ontzag in Washington voor de lange arm van de lobby. Een van de middelen die het inzet is het Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI).
19 maart 2010   |  
Obama continueert Iranbeleid Bush - 2
De strijd tegen Iran is al begonnen. Oorlog is daarin slechts een fase. Net als bij Irak. De voorbereiding is het belangrijkste deel van de strijd. Wie dacht dat die voorbereiding was gestopt bij het aantreden van Barack Obama, kon in het vorige deel van deze serie van DeepJournal kennis nemen van de visie van kritisch denker Noam Chomsky. Hij zegt dat het Iranbeleid van president Obama een voortzetting is van het beleid van zijn voorganger, president Bush. Wie de feiten erbij pakt, ziet dat hij gelijk heeft.
16 maart 2010   |  
Obama continueert Iranbeleid Bush - 1
Ook onder president Obama blijft Iran de wereldagenda domineren. Iran wordt gepresenteerd als een cruciaal probleem dat moet worden opgelost. Het Probleem Iran is er een met meerdere lagen. De bovenste laag is dat Iran een potentieel gevaar is voor de wereldvrede. Uit welke feiten en fictie bestaat deze eerste laag?
4 oktober 2009   |  
De aanval op Iran is al begonnen
Voor het eerst na een jaar worden er weer internationale gesprekken gevoerd met Iran. De vraag is of het doel is om tot een oplossing te komen. Of zijn de gesprekken en de sancties die ongetwijfeld zullen volgen een opmaat naar een militair conflict, net als dat bij Irak het geval was?
1 september 2009
Iran - De Volgende Oorlog - DeepJournal video
Bekijk de video
Video over de mogelijke overeenkomsten tussen de zachte revoluties in Oost-Europa en de Groene Revolutie in Iran. Ook wordt duidelijk wat de reden is dat Iran onder vuur ligt van het westen plus Israël. Wat blijkt, is dat de strijd tegen Iran al is begonnen. Oorlog is daarin slechts een fase.
14 juli 2009   |  
Het Westen en Iraanse Groene Revolutie - 3
Bij de recente opstand in Iran vliegen de beschuldigingen over en weer over mogelijke westerse steun aan de demonstranten. Die van Iraanse kant klinken ongeloofwaardig omdat ze afkomstig zijn van een extreem regime, een dat weinig op heeft met de mensenrechten en de schijn tegen heeft. Maar wat zijn de feiten?
11 juli 2009   |  
Het Westen en Iraanse Groene Revolutie - 2
De westerse belangen bij Iran
Over de mogelijke invloed van het westen bij de opstand in Iran wordt verschillend gedacht. Enkele belangrijke commentatoren geven hun visie op de actuele ontwikkelingen. Om door die ontwikkelingen niet te worden misleid en tot de kern te komen, wordt in dit artikel gepoogd de drie lagen af te pellen van de problematiek rondom Iran.
26 juni 2009   |  
Het westen en de Iraanse Groene Revolutie - 1
De actuele ontwikkelingen in Iran herinneren aan niet-gewelddadige en gewelddadige acties van het westen om regeringen omver te werpen. Welke acties hebben plaatsgevonden en hoe spontaan is de Iraanse Groene Revolutie?
25 maart 2009   |  
De Volgende Oorlog: Donkerdoorn vs Daan de Wit (1)
In het boek “De Volgende Oorlog“ verkent onderzoeksjournalist Daan de Wit de geleidelijke Amerikaanse opbouw naar een conflict met Iran onder de regering Bush II. Na de inval van Afghanistan en de invasie van Irak een mogelijke derde Amerikaanse oorlog in het Midden Oosten. De Wit ziet opvallende parallelen tussen de aanloop naar de Irakoorlog van 2003 en de huidige, dreigende, situatie rond de ambitieuze sjiietische grootmacht. [...] Nu is er president Obama, de man van “hope“ en “change“. Bush en zijn “neocons“ zijn weg dus is de kust veilig voor Teheran? We legden de vraag voor aan De Wit. Over Obama, Iran, Israël en de nog altijd explosieve situatie in het Midden Oosten. 
10 maart 2009
Stan van Houcke over een mogelijke oorlog tegen Iran: Interview DeepJournal
Beluister het interview
Van Houcke houdt rekening met een militair conflict tegen Iran omdat de regionale ambities van Iran een gevaar vormen voor de belangen van het westen en Israël, omdat het olie- en gasrijke Iran niet autonoom mag blijven, omdat de Amerikaanse economie op instorten staat en de het militair-industrieel complex behoefte heeft aan oorlog, omdat Amerika nood heeft aan een gezamenlijke vijand vanwege de interne coherentie, omdat de Obama-regering uitgesproken pro-Israëlisch is, omdat de Nethanyahu bezig is met het vormen van een regering in Israël en altijd zeer anti-Iran is geweest.
22 september 2008
De Volgende Oorlog
Persbericht bij het boek De Volgende Oorlog - De aanval op Iran: Een voorbeschouwing.
10 februari 2008   |  
De toenemende omsingeling van Iran
Eerder deze maand verscheen de jaarlijkse Dreigingsinschatting van de Amerikaanse directeur van Nationale Inlichtingen, Michael McConnell. Het is een op schrift gestelde getuigenis voor de Inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat die een inzicht geeft in de actuele visie van de belangrijkste inlichtingenadviseur van de president. In zijn getuigenis legt hij de nadruk op de Iraanse pogingen uranium te verrijken en de capaciteit van het land om lange-afstandswapens af te vuren. De combinatie hiervan wordt nu op het hoogste niveau gepresenteerd als centraal argument om Iran als gevaar voor de wereldvrede te brandmerken. Alsof de National Intelligence Estimate nooit heeft bestaan. 
9 december 2007   |  
Ondanks rapport: koers van Witte Huis op Iran ongewijzigd
Het verschijnen van de National Intelligence Estimate (NIE) eerder deze maand brengt een groot conflict binnen de Amerikaanse elite aan de oppervlakte. Het neoconservatieve deel van deze elite wordt in het nauw gedreven door de rest van het establishment. Deze tegenstanders willen geen oorlog met Iran en zijn verantwoordelijk voor de NIE. Echter, de ideologie van de neocons is onaangetast èn maken zij nog steeds de dienst uit. De tegenstand zal de verbetenheid van deze groep alleen maar groter maken. Daardoor kan het zijn dat het rapport de kans op escalatie verhoogt en tegelijkertijd het gevolg, een oorlog met Iran, nog steeds een zeer reële mogelijkheid is.
3 oktober 2007   |  
Verdere stappen in de aanloop naar de oorlog met Iran
De Bushregering zegt op diplomatieke wijze de situatie met Iran te willen oplossen. Intussen blijkt uit deze serie van DeepJournal dat achter de schermen hieraan weinig tot geen geloof wordt gehecht en dat voorbereidingen werden en worden getroffen voor een militaire conflict met Iran. Deskundigen op het gebied van het Amerikaanse buitenlandbeleid wijzen op de mogelijkheid dat de VS een conflictsituatie zal provoceren om vervolgens militair te kunnen ingrijpen. Onder hen wordt in dit licht kritisch gekeken naar de Amerikaanse visie op de vermeende Iraanse inmenging in Irak en zelfs naar het recente incident met het zestal kernwapens dat over de VS is gevlogen.
1 oktober 2007   |  
Aanval op Iran: de vraag is alleen nog wanneer en in welke vorm
Op meerdere fronten wordt een militaire confrontatie met Iran voorbereid. Dit is een voortdurend en dynamisch proces waarover DeepJournal bericht sinds september 2005. Belangrijke recente ontwikkelingen in dit voornamelijk Amerikaanse proces hebben betrekking op de militaire planning, de manipulatie van informatie en het aanpassen van de strategie.
28 september 2007   |  
Onderweg naar een militaire confrontatie met Iran
De situatie in Irak, de financiële crisis of de olieprijzen zijn niet in staat de kwestie Iran naar de achtergrond te drijven. De dreiging van een conflict met Iran blijft bovenaan de agenda staan. Slechts deels wordt deze 'drumbeat for war' gevoed door artikelen van Fox News als 'U.S. Officials Begin Crafting Iran Bombing Plan' of de door Fox zaterdag te vertonen reportage Iran: Ticking Bomb. Voormalig veiligheidsadviseur voor president Carter, Zbigniew Brzezinski, zegt in een CNN-interview met Wolf Blitzer dat 'the president and particularly the vice president are trying to hype the atmosphere', waarmee hij overigens duidelijke verbanden ziet in de aanloop naar de oorlog met Irak.
27 september 2007   |  
De volgende stap in de neoconservatieve opmars naar Iran
In het openbaar zal de druk verder worden opgebouwd, maar achter de schermen wordt nog weinig waarde gehecht aan dit traject. In plaatst daarvan loopt men op de zaken vooruit door een oorlog met Iran verder voor te bereiden; de volgende stap is gezet in de neoconservatieve opmars naar Iran.
4 juni 2007   |  
Ondanks strijd in het Witte Huis toch oorlog tegen Iran
Zij die voor onderhandelingen pleiten, gaan uit van een verkeerde veronderstelling, namelijk dat Iran een soevereine staat kan blijven. Doel is een Iran onder invloed van Israël en de VS. Zonder enige vorm van geweld kan dit doel niet worden bereikt. Daarbij komt dat de enige manier waarop de Bushregering zich na Irak en alle schandalen nog kan rehabiliteren in de ogen van het publiek is om binnen de deadline van de lopende regeringsperiode op spectaculaire wijze uit het dal te komen. Tezamen maakt dit dat er nog maar één optie open blijft, namelijk de optie die al vanaf het begin het doel was: een aanval op Iran.
29 maart 2007   |  
Aanval op Iran is volgende stap in verdeel en heers in Midden-Oosten
De opmars naar een oorlog met Iran duurt onverminderd voort. De kans dat Iran zal worden aangevallen wordt met het verstrijken van de tijd groter, in plaats van kleiner. Het zal de chaos in het Midden-Oosten doen toenemen, maar het is de vraag of dit een ongelukkig gevolg is of een middel tot een doel.
12 februari 2007   |  
De komende oorlog tegen Iran - Deel 15
Straffe taal en ernstige beschuldigingen onderstrepen de militaire opbouw; de VS maken zich klaar om een volgend land aan te vallen: Iran. Met iedere dag die voorbij gaat, komt een oorlog met Iran dichterbij. De betrokken partijen graven zich steeds dieper in.

Het is een oorlog die vanaf het begin onvermijdelijk leek. Niemand wil het, op een enkeling na. De geschiedenis zal leren of deze kleine groep krijgt waarop zij zich richten.
19 januari 2007   |  
De komende oorlog tegen Iran - Deel 14
Bush en Cheney hebben in hun huidige functie nog geen twee jaar te gaan en zullen de geschiedenisboeken in willen als de helden van de Pax Americana, als de mannen die het Midden-Oosten en daarmee de olie wisten te veroveren, mannen die de full-spectrum dominance serieus namen, terwijl in eigen land successen werden geboekt door het realiseren van exorbitante winsten voor het militaire bedrijfsleven en het invoeren van extreme wetgeving. De aanloop was lang en de weg vol hindernissen, maar het doel van een derde grote oorlog, een oorlog met Iran, komt steeds meer in zicht. [...] Bush en Cheney hebben klappen gekregen, maar zijn niet verslagen, sterker, ze hebben niets te verliezen.
26 september 2006   |  
De komende oorlog tegen Iran - Deel 13
Diverse eenheden van de Amerikaanse Marine is te verstaan gegeven paraat te staan op 1 oktober. De planning van het Pentagon met betrekking tot Iran is doorgestuurd naar het Witte Huis. Sam Gardiner concludeert: 'I think the plan's been picked: bomb the nuclear sites in Iran'.
Dit artikel is een direct vervolg op deel 12 in deze serie.
24 september 2006   |  
De komende oorlog met Iran - Deel 12
De eerdere berichtgeving in deze serie dat op Iraans grondgebied voorbereidingen voor een oorlog worden getroffen door Amerikaanse, Israëlische en Koerdische troepen, wordt nu opgevolgd door informatie dat diverse eenheden van de Marine paraat moeten staan op 1 oktober en dat de planning met betrekking tot Iran van het Pentagon is doorgestuurd naar het Witte Huis. Sam Gardiner: 'I think the plan's been picked: bomb the nuclear sites in Iran'.
24 juli 2006   |  
Volgend doelwit Iran?

Bekijk deze video van DeepJournal

23 juni 2006   |  
DeepJournal interviewt Iranjournalist Eefje Blankevoort - deel 2
Deel 2 van het gesprek
Eefje Blankevoort is freelance journalist en spendeert regelmatig enige tijd in Iran. Daar spreekt zij met Iraniërs over het leven van alledag, maar ook over de binnenlandse politiek en de oorlogsdreiging door de VS en Israël. DeepJournal interviewt Blankevoort met als centraal onderwerp de mogelijk komende oorlog met Iran.
5 juni 2006   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 10
Positieve geluiden, verontrustende feiten
Iran staat alweer enige tijd hoog op de politiek-publieke agenda. Velen houden inmiddels rekening met een militaire confrontatie, maar eenduidig is de berichtgeving niet te noemen. Wisselende berichten volgen elkaar de laatste tijd snel op, waarbij feiten, meningen en vermoedens strijden om de aandacht. Positief-stemmende geluiden klinken, maar vooralsnog lijken de feiten eerder te wijzen op een slechts tijdelijke verkoeling in een steeds heter wordend conflict.
25 mei 2006   |  
DeepJournal interviewt Iranjournalist Eefje Blankevoort - deel 1
Eefje Blankevoort is freelance journalist en spendeert regelmatig enige tijd in Iran. Daar spreekt zij met Iraniërs over het leven van alledag, maar ook over de binnenlandse politiek en de oorlogsdreiging door de VS en Israël. DeepJournal interviewt Blankevoort met als centraal onderwerp de mogelijk komende oorlog met Iran.
24 april 2006   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 9
Dichterbij nucleaire confrontatie Iran
De tekenen dat de VS op weg zijn naar een nucleaire confrontatie met Iran zijn de laatste tijd alleen maar sterker geworden. Al langer bestaande plannen die hiertoe moeten leiden worden nu stelselmatig uitgevoerd. Seymour Hersh schrijft: 'One military planner told me [...]: “People think Bush has been focussed on Saddam Hussein since 9/11,” but, “in my view, if you had to name one nation that was his focus all the way along, it was Iran.” 
17 februari 2006   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 8
Dollar-economie motief naast olie en macht
De dollar-economie loopt gevaar door de op te richten Iraanse oliebeurs die zal afrekenen in euro's. Naast olie en de uitbreiding van de hegemonie van de VS ten koste van opkomende uitdagers is dit is een belangrijk motief voor de VS om nu de wereld over te reizen ter aankondiging van de komende oorlog met Iran.
2 januari 2006   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 7
Kookboek der Explosieve Oorlogstacktieken
De onderstaande vier beproefde ingrediënten uit Grootmoeders Kookboek der Explosieve Oorlogstacktieken zijn een recipe for disaster: een preëmptieve nucleaire aanval op Iran, mogelijk al in de lente van 2006.
14 december 2005   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 6
Preëmptieve nucleaire aanval, lente 2006?
Zoals we in de voorgaande vijf delen hebben beschreven, maken de VS, Israël en Engeland zich op voor een aanval op Iran, een preëmptieve nucleaire aanval, als het aan de VS ligt. Premier Sharon van Israël gooit alvast wat olie op het vuur: 'ISRAEL'S armed forces have been ordered by Ariel Sharon, the prime minister, to be ready by the end of March for possible strikes on secret uranium enrichment sites in Iran, military sources have revealed', schrijft The Sunday Times.
3 november 2005   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 5
Doel neocons: nucleaire preëmptieve aanval
De uitspraak van de neoconservatieve leider van Iran dat Israël van de kaart zou moeten worden geveegd, gooit olie op het vuur dat de VS en Israël hebben aangestoken door het treffen van militaire en diplomatieke voorbereidingen voor een oorlog tegen Iran. Premier Blair zag in de uitspraken van zijn Iraanse collega Ahmadinejad een 'gouden mogelijkheid' (aldus een verslaggever van BBC News) het gevaar van Iran te benadrukken.
12 oktober 2005   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 4
VS en Israël klaar voor (nucleaire) preëmptieve aanval
Tweeëntwintig landen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, zorgen voor de opmaat bij de oorlog tegen Iran door de resolutie van het internationale atoomagentschap IAEA te onderschrijven. Het is een avontuur met mogelijk grote gevolgen. De VS en Israël maken zich op voor een preëmptieve oorlog tegen Iran, de VS schuwen hierbij een nucleaire aanval niet. Het wachten is op een aanleiding, bijvoorbeeld een tweede 11 september, uitgevoerd door Israël of de VS.
4 oktober 2005   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 3
Omvang conflict kan toenemen door inmenging Rusland en China
Militaire plannen, wetgeving en mentale manipulaties worden nu voorbereid en afgerond teneinde een oorlog tegen Iran te realiseren. De Amerikaanse oorlogsplannen tegen Iran vertalen zich in de krantenkoppen van de afgelopen week. De Amerikaanse druk is zo groot dat de grote Europese landen de radicale mening van het internationale atoomagentschap IAEA onderschrijven en dat Rusland en China er niet tegen zijn, dat Canada afstapt van dertig jaar oude principes en dat India lucratieve deals met Iran in gevaar brengt.
29 september 2005   |  
De komende oorlog tegen Iran - deel 2
Webster Tarpley: In scène gezette aanslag gaat vooraf aan oorlog
Mentale manipulaties en militaire plannen worden nu voorbereid en afgerond teneinde een oorlog tegen Iran te realiseren. De manipulaties van het grote publiek lijken sterk op die bij het voorbereiden van de huidige Irakoorlog. Verder aandacht voor een mogelijk militaire schijnbeweging, want terwijl de roep om troepen uit Irak terug te trekken groter wordt, stuurt de VS juist een groot legeronderdeel ernaartoe, mogelijk om later in te zetten tegen Iran.
26 september 2005   |  
De komende oorlog tegen Iran - Deel 1
Grote implicaties gevreesd
Het natuurgeweld in de VS heeft niet kunnen voorkomen dat de plannen om Iran aan te vallen nog steeds actueel zijn. Een oorlog tegen Iran wordt door de VS en Israël gezien als een mogelijkheid om uiteenlopende strategische doelen te bereiken. Militaire plannen, wetgeving en mentale manipulaties worden nu voorbereid en afgerond teneinde een oorlog tegen Iran te realiseren.
5 mei 2003   |  
Staat Syrië op dezelfde lijst als Irak? - 2
3 mei 2003   |  
Staat Syrië op de dezelfde lijst als Irak? - 1
De komst van de laatste, of beter: de meest recente Golfoorlog, was achteraf te haarscherp voorspellen. Aan de hand van twee documenten.
____________________________________________________________________________

DeepJournal
Meld je aan voor de gratis mailing list.
9 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 4
Wie onder de oppervlakte kijkt, ziet dat Syrië onder vuur ligt vanwege de belangen van de betrokken partijen. 'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie.
8 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - 3
Wie vorm en inhoud scheidt, ziet dat de strijd om Syrië vooral niet gaat over waar het over lijkt te gaan. De vorm maskeert de inhoud. Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord.
7 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 2
Bij grote militaire conflicten die aanzienlijke humantaire en economische gevolgen kunnen hebben, is het goed te kijken naar de belangen van de betrokken partijen en naar de rol van de media bij de verslaggeving van de feiten.
6 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 1
Aan de oppervlakte is het duidelijk: de VS willen Syrië bevrijden van een wrede dictator die zijn bevolking met gifgas bestookt. Onder de oppervlakte is er iets heel anders aan de hand.
1 april 2013
Albert Spits: Creëer je eigen financiële veiligheid
Spits beschrijft hoe de euro richting de uitgang gaat en dat je intussen maar beter waarde voor je geld kunt kiezen. Hij raadt iedereen aan zich voor te bereiden op een systeemkrach.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved