%s1 / %s2
 
NEDERLANDS  |  ENGLISH
  • economie
  • iran
  • e-voting
  • 9/11
  • media
  • irak
  • nieuws
  • lees
  • nieuwsarchief
  • van deepjournal
1 april 2013
Albert Spits: Creëer je eigen financiële veiligheid
Beluister het interview
Spits beschrijft hoe de euro richting de uitgang gaat en dat je intussen maar beter waarde voor je geld kunt kiezen. Hij raadt iedereen aan zich voor te bereiden op een systeemkrach.
27 februari 2012
Albert Spits: 'ESM is monetaire staatsgreep'
Beluister het interview
Het ESM, bijna niemand heeft er nog over gehoord, maar het gaat ons land vele miljarden kosten, zonder dat we er ook maar iets over te zeggen hebben.
14 december 2011   |  
Albert Spits: Exit voor euro medio 2012
Beluister het interview
Ik denk dat het voor Nederland ongeveer tussen de 9 en pakweg 15 miljard gaat kosten om weer terug te gaan naar de gulden. Je kunt de euro nog wel behouden, maar als rekeneenheid, een soort handelsmunt. Maar niet als een fysieke munt, daar zitten veel te veel weeffouten in.
2 december 2011
Albert Spits over het verschil tussen de Keynesiaanse en de Oostenrijkse school
Spits: Wat deed Keynes? Die deed het helemaal andersom, zette alles op zijn kop: productie is niet belangrijk, de vraag is belangrijk. Want we moeten zorgen dat de werkgelegenheid op peil wordt gehouden, dat mensen genoeg te besteden hebben, et cetera. Vandaar dat hij aankwam met allerlei soorten ingrepen, zoals  renteverlagingen, het extra drukken van geld et cetera.
29 november 2011   |  
Albert Spits: Een crisis van 2 jaar in plaats van 10 bij saneren financiële sector
In dit interview legt Spits uit hoe de crisis op een andere manier kan worden aangepakt en wat dan de gevolgen zijn. 'Dan heb je dus een crisis van twee jaar. Meer niet. Maar dan moet je helemaal gaan herwaarderen. Dat betekent: de banken gaan failliet. Dus je krijgt een aanslag op je financiële sector. Maar dat moet je maar op de koop toenemen, want die financiële sector dient te worden gesaneerd op de een of andere manier. Doe je dat niet, dan zitten we nog voor 10, 11 jaar in een crisis.'
30 maart 2011
Albert Spits: concrete tips bij de komende crisis
Beluister het interview
Zoals al duidelijk werd in de vorige twee interviews is Spits voorstander van het investeren in zilver om de crisisjaren redelijk door te komen. In dit interview noemt hij concrete bedragen en hoeveelheden. Ook reageert hij op uitspraken van de Zweedse filosoof en publicist Johan Norberg.
16 maart 2011
Albert Spits: Dieptepunt crisis over 11 jaar
Beluister het interview
Spits trekt de lijn van de golfbewegingen door en ziet dat de huidige fase in de economie, die wordt gezien als het begin van een herstel, als een teken dat de goede tijden weer zijn aangebroken, onderdeel is van een curve die over het algemeen nog een neergaande beweging maakt. Pas over elf jaar zal het dieptepunt worden bereikt.
15 maart 2011
Albert Spits: Huur een huis en koop zilver
Beluister het interview
Beluister het interview met Albert Spits, pensioenfondsenadviseur. Hij een een uitgebreide studie gemaakt van de economie en meer specifiek de dynamiek van crises. Door met een onafhankelijke blik de golfbewegingen te bestuderen, is het mogelijk om betere inschattingen te maken van de actualiteit en zelfs toekomstige bewegingen.
30 mei 2010
Willem Middelkoop: Nieuwe recessie is onafwendbaar
In het gesprek gaat Middelkoop nader in op zijn tweet: 'IMF is duidelijk bezig de wereld klaar te stomen voor a "new world currency"'. Middelkoop vertelt dat het IMF de volgende fase aankondigt in de kredietcrisis: een vervanger voor de dollar als wereldreservemunt. Een stap die na een nieuwe crisis kan resulteren in een wereldmunt.
18 november 2009
Interview Willem Middelkoop: 'Er gaan grote veranderingen komen'
'Behoud je baan, wees flexibel, geen schulden'
Middelkoop kijkt in dit interview terug op de interviews met De Wit in 2006 en daarna. Hij geeft tips hoe de huidige kredietcrisis te overleven: 'Behoud je baan, wees flexibel en maak geen schulden'. Middelkoop legt uit dat de huidige oplossing voor de crisis uitstel van executie betekent en dat intussen het vertrouwen afneemt van burgers en overheden in het financiële systeem, met alle gevolgen vandien. De introductie van een wereldmunt ziet Middelkoop niet gauw gebeuren: 'Pas als er een wereldwijde ineenstorting van het financiële systeem plaatsvindt'.
7 augustus 2009   |  
Het andere gezicht van Barack Obama - 2
Het economisch beleid van de regering Obama
Barack Obama is nu ruim een half jaar de president van het machtigste land van de wereld. Zijn aantreden werd ervaren als een verademing, een frisse wind na de jaren onder Bush-Cheney. In een nieuwe serie bestudeert DeepJournal enkele belangrijke beleidsterreinen van de nieuwe president. Wat is de praktijk bij de perceptie van Amerika's nieuwe held, president Barack Obama? In dit tweede deel: Het economisch beleid van de Obamaregering.
23 juni 2009
Patroonherkenner Hogervorst over externe invloeden op de beurs
Beluister het interview
Elmer Hogervorst spreekt over de theorieën van Christopher Carolan en Robert Taylor, en diens roman Paradigm. Hogervorst gaat in op de theorie achter Calorans boek The Spiral Calendar and Its Effect on Financial Markets and Human Events en spreekt over de waarde van fibonaccigetallen. Ook gaat het in het interview over de verdere ontwikkeling van de huidige crisis en wat hierin de beste strategie is. En over de mogelijke sociale en militaire gevolgen van de ontwikkeling van de crisis.
26 maart 2009
Albert Spits: Uitgaven Bos vergroten het probleem
Beluister het interview
In dit 3e interview reageert Spits op actueel economisch nieuws en plaatst dat in een historisch kader. Spits heeft jarenlang de economie bestudeerd en meer specifiek de dynamiek van crises. Hij is tot de conclusie gekomen dat de zogenoemde Oostenrijkse School de beste theoretische basis biedt voor een gezonde economie. Met die achtergrond kijkt hij naar de actuele economische ontwikkelingen.
26 november 2008
Patroonherkenner Elmer Hogervorst: twee Amerikaanse recessies tot 2012
Beluister het interview
In het interview van Daan de Wit voor DeepJournal wordt nader ingegaan op onderstaand artikel van Hogervorst in het Financieel Dagblad. Hogervorst reageert tevens op uitspraken van drie anderen die net als hij op basis van feiten een visie hebben ontwikkeld over de financieel-economische toekomst van de westerse wereld: Peter Schiff, Webster Tarpley en Marc Faber.
17 november 2008
Albert Spits over de kredietcrisis en de staat van beleg
Beluister het interview
In dit 3e deel gaat Albert Spits in op een kwestie die ook door Glenn Beck is aangehaald in een van zijn laatste shows voor CNN, met Peter Schiff: wordt de kredietcrisis gebruikt om te komen tot een wereldmunt. Spits spreekt zich ook uit over mogelijke gevolgen van de kredietcrisis, zoals het uitroepen van de staat van beleg (waarmee volgens de Amerikaanse senator Brad Sherman is gedreigd in het Congres) in Amerika of Nederland.
Spits heeft crises bestudeerd en legt aan de hand van zijn onderzoek, ondermeer naar de zogenoemde Kondratieffwinter, waarom hij rekening houdt met het uitbreken van oorlogen, als gevolg van de huidige economische problemen.
9 november 2008
Willem Middelkoop: '2008 is een economisch kantelpunt'
Beluister het interview
Financieel expert Willem Middelkoop in gesprek met Daan de Wit van DeepJournal. 'Als we straks terugkijken, zullen we spreken over een tijdperk vóór 2008 en na 2008. Dit is een kantelpunt', aldus Middelkoop.
In het gesprek staat de financieel-econmische realiteit centraal waarmee de toekomstige president van de Verenigde Staten zal worden geconfronteerd.
26 oktober 2008
'Meteen verkopen', bij hoge hypotheek, laag salaris: Albert Spits
Beluister het interview
In dit tweede gesprek (dat is opgedeeld in drie delen) gaat Albert Spits in op vragen van lezers over goud en zilver, de verantwoordelijkheid van de burger in deze crisis, overproductie en over de positie van de minima. Hij spreekt ook over de rol van Alan Greenspan, de voormalig voorzitter van de Amerikaanse federale bank onder wiens bewind veel cruciale beslissingen zijn gemaakt. Ook komt de vraag aan de orde wat Spits zou hebben gedaan in de plaats van minister Wouter Bos.
Spits adviseert wat de beste strategie is voor huizenbezitters, hij gaat in op de achtergronden bij het Amerikaanse plan van 700 miljard, spreekt over het Plunge Protection Team en legt uit hoe het kan dat de goudprijs zo laag staat.
18 oktober 2008
'Ernstiger dan menigeen denkt', Albert Spits over de economische situatie
Beluister het interview
In dit tweede gesprek (dat is opgedeeld in drie delen) gaat Albert Spits in op de actuele situatie rond de pensioenfondsen. Hij spreekt ook over de gevolgen van het feit dat de oplossing van de economische crisis gelijk is aan de oorzaak ervan: het scheppen van grote hoeveelheden geld. Hierdoor wordt de crisis opgerekt en verhevigd. Spits legt uit hoe lang de crisis naar alle waarschijnlijkheid zal duren en hoe die er concreet uit zal zien. Het gesprek biedt een fundamentele blik achter de schermen van de huidige kredietcrisis.
4 oktober 2008   |  
Interview financieel expert: duurder, minder, rellen en opstanden
Beluister het interview
Vooral in grote steden moet je rekening houden met rellen en opstanden. Wellicht dat in sommige landen revoluties ontstaan, vooral in mediterrane landen. Dan worden er bijvoorbeeld overheidsgebouwen in brand gestoken en overheidsfunctionarissen aangevallen. Met dat soort scenario's moet je rekening houden. In elke crisissituatie heb je mensen die in opstand komen. Voor de gevolgen van een crisissituatie hoeven we alleen maar te kijken naar wat er in Argentinië gebeurde. Daar kwamen de mensen van de een op de andere dag van de middenklasse onder de armoedegrens terecht.
3 augustus 2008   |  
'Kredietcrisis is gevolg van oorlogszucht en korte-termijnvisie'
Waar we nu in zitten is stagflatie: stagnatie versus inflatie. En waar we straks in komen is hyperinflatie. [...] Het probleem is ontstaan in 1909 toen men de goudstandaard verliet. Er waren daarvoor twee landen verantwoordelijk: Frankrijk en Duitsland. Want die voelden al aan dat ze in staat van oorlog kwamen met elkaar en zowel Duitsland als Frankrijk hebben die goudstandaard verlaten door hun ambtenaren niet meer in gouden munten te betalen, maar in papier.
30 juni 2008   |  
'Goud kopen, gaan huren en uiteindelijk weg uit Nederland': financieel expert
Beluister het interview
Dus die goudprijs zal zo'n tienmaal omhoog moeten gaan om zich te kunnen meten aan al het papiergeld dat in omloop is.
[...] Als je naar een soort waardesysteem wilt, dan zijn grote steden wat minder. Je zit in een grote stad namelijk altijd met het probleem dat er rellen kunnen uitbreken, opstanden, revoluties. [...] In ieder geval dicht bij het boerenland wonen, zodat je in ieder geval nog je eten kunt halen in tijden van nood.
Ik denk dat je vanaf 2012 ermee rekening moet houden dat banken of de bancaire sector dicht kan gaan.
Als privé-persoon heb ik mezelf al ingedekt, 10% van mijn kapitaal is al in goud. Mijn pensioen heb ik al in grondstoffen en in grondstoffenaandelen overgezet. Mijn huis heb ik verkocht, sinds 2002, dus ik woon in een huurhuis.
18 juni 2008   |  
'Huizenprijs zakt 60% in 7 jaar in Nederland'
Luister naar het interview
-Schetst u eens een toekomstbeeld als dat kan?
De huizenmarkt klapt in elkaar.
-Ook in Nederland?
Ook in Nederland.
[...]
Nou, je moet wel rekenen op zestig procent minimaal aan daling.
[...]
Dus je moet in een tijdbestek denken van, 6 tot 7 jaar vanaf nu.
17 maart 2008   |  
Willem Middelkoop: Update over de kredietcrisis, maart 2008
Beluister het interview
Willem Middelkoop geeft in dit interview een update over de kredietcrisis. Hij behandelt het laatst nieuws en spreekt zijn verwachtingen uit over de toekomst.
Willem Middelkoop is auteur van de bestseller Als de dollar valt - Wat bankiers en politici u niet vertellen over geld en de kredietcrisis en geeft de gratis nieuwsbrief Nieuws-Flash! uit.
Download het interview (MP3, 9 Mb, 19 minuten). Lees hieronder het transcript.
18 april 2007   |  
Willem Middelkoop over de economie - 18 april 2007
Een serie gesprekken tussen economiejournalist Willem Middelkoop en Daan de Wit over de economische actualiteit.
Beluister het gesprek. Het gesprek van vandaag gaat over het het manipuleren van de beurzen door het Plunge Protection Team; de oplopende geldontwaarding; de rol van hedgefondsen bij het opkopen van Europese waarde met dollars die straks niet veel meer waard zijn; de olieprijs in relatie met een komende oorlog met Iran; de huizenmarkt; de onstabiele dollarsituatie; het gevaar dat pensioenfondsen lopen door hun beleggingen in dollars en het gebrek aan beleggingen in goud.
13 maart 2007   |  
Willem Middelkoop over de economie - 13 maart 2007
Een nieuwe serie gesprekken tussen economiejournalist Willem Middelkoop en Daan de Wit over de economische actualiteit.
Beluister het gesprek. Lees het transcript.
Het gesprek van vandaag gaat over het leeglopen van de Amerikaanse huizenbubbel, een gebeurtenis die zich nu duidelijk begint af te tekenen en waarvan wordt verwacht dat die een grotere impact zal hebben dan de implosie van de technologiezeepbel.
In het gesprek ook aandacht voor het boek dat zal uitkomen, gebaseerd op de interviews van Daan de Wit met Willem Middelkoop, interviews die voor een deel online staan en waarvan een deel nog online zal verschijnen.
14 januari 2007
Economiejournalist Willem Middelkoop over de wankele basis van ons financiële systeem
Inclusief audiobestand van het interview
12 januari 2007   |  
Economiejournalist Willem Middelkoop over de wankele basis van ons financiële systeem
Inclusief audiobestand van het interview
We moeten allemaal die economie aan de gang houden, willen allemaal onze export beschermen, dus eigenlijk zijn we bezig met een soort Wereldkampioenschap Geldontwaarding. Landen zijn als de dood dat hun concurrentiepositie achteruit gaat en proberen hun export te beschermen door hun munt zo zwak te houden.' Middelkoop noemt het een wereldkampioenschap omdat het op een wereldwijde schaal gebeurd, in tegenstelling tot vroeger dagen: 'Vroeger had je wel die ongedekte geldsystemen per land, in een bepaalde regio. Maar wat er nu gebeurt is echt nooit eerder vertoond.' [...] Het crashen van geldsystemen is een fenomeen zonder datum, zij het dat onze tijd eruit springt.
10 juli 2006   |  
DeepJournal interviewt emigrant die deed wat Willem Middelkoop adviseert
Piet van Dongen is een Brabander in Brazilië. Anderhalf jaar geleden besloot hij Nederland achter zich te laten. De redenen die hij hiervoor had, herkende hij in de DeepJournal-interviewserie met economisch journalist Willem Middelkoop.
20 juni 2006   |  
DeepJournal interviewt RTL-Z-verslaggever Willem Middelkoop - deel 4
Deel 2 van het tweede gesprek
Willem Middelkoop is belegger en free lance economieverslaggever voor RTL Z. Op basis van zijn expertise en zijn bronnen -waaronder nieuwsbrieven van insiders en gesprekken met bankiers en financieel analisten- is het voor Middelkoop niet de vraag of het huidige financiële systeem 'ploft', maar wanneer.
12 mei 2006   |  
DeepJournal interviewt RTL-Z-verslaggever Willem Middelkoop - deel 3
Deel 1 van het tweede gesprek
Willem Middelkoop is belegger en free lance economieverslaggever voor RTL Z. Op basis van zijn expertise en zijn bronnen -waaronder nieuwsbrieven van insiders en gesprekken met bankiers en financieel analisten- is het voor Middelkoop niet de vraag of het huidige financiële systeem 'ploft', maar wanneer.
17 maart 2006   |  
Wereldwijde recessie dreigt door duikvlucht dollar
'Crash van dollar lijkt kwestie van tijd', kopt NRC Handelsblad op 14 maart. Het artikel is voor Newsweek geschreven door Fareed Zakaria. Hij vertelt hoe rijkerwordende landen, vooral uit Azië, hun geld onderbrengen in Amerikaanse overheidsfondsen: 'Zo blijft de Amerikaanse rente laag, en daardoor kunnen de Amerikanen lenen en geld uitgeven - aan Aziatische waar. Kortom: zij sparen, wij consumeren, hun en onze economie groeit en iedereen is gelukkig.'
9 maart 2006   |  
DeepJournal interviewt RTL-Z-verslaggever Willem Middelkoop - deel 2
'De vraag is niet of, maar wanneer dit financiële systeem ploft'
Willem Middelkoop is belegger en free lance economieverslaggever voor RTL Z. Op basis van zijn expertise en zijn bronnen -waaronder nieuwsbrieven van insiders en gesprekken met bankiers en financieel analisten- is het voor Middelkoop niet de vraag of het huidige financiële systeem 'ploft', maar wanneer.
24 februari 2006   |  
DeepJournal interviewt RTL-Z-verslaggever Willem Middelkoop - deel 1
'De vraag is niet of, maar wanneer dit financiële systeem ploft'
Willem Middelkoop is belegger en free lance economieverslaggever voor RTL Z. Op basis van zijn expertise en zijn bronnen -waaronder nieuwsbrieven van insiders en gesprekken met bankiers en financieel analisten- is het voor Middelkoop niet de vraag of het huidige financiële systeem 'ploft', maar wanneer.
6 juli 2004   |  
Olieschaarste wordt gauw wereldwijd probleem
Peak Oil: Einde olietijdperk in zicht
De schreeuwende koppen van de laatste tijd over de problemen bij Shell getuigen van een veel groter en donkerder realiteit dan de 'structurele neergang' van een bedrijf. Deze realiteit is samen te vatten in de woorden Peak Oil. Peak Oil is het moment dat een olieveld of de wereldwijde olieproductie zijn hoogste punt bereikt, waarna de voorraad olie steeds moeilijker is op te pompen en uiteindelijk de kosten de baten overschreiden.
6 juli 2004   |  
Olieschaarste wordt gauw wereldwijd probleem
Peak Oil: Einde olietijdperk in zicht
De schreeuwende koppen van de laatste tijd over de problemen bij Shell getuigen van een veel groter en donkerder realiteit dan de 'structurele neergang' van een bedrijf. Deze realiteit is samen te vatten in de woorden Peak Oil. Peak Oil is het moment dat een olieveld of de wereldwijde olieproductie zijn hoogste punt bereikt, waarna de voorraad olie steeds moeilijker is op te pompen en uiteindelijk de kosten de baten overschreiden. Zonder betaalbare olie stort de wereldeconomie in, met honger, chaos en oorlog als gevolgen.
____________________________________________________________________________

DeepJournal
Meld je aan voor de gratis mailing list.
9 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 4
Wie onder de oppervlakte kijkt, ziet dat Syrië onder vuur ligt vanwege de belangen van de betrokken partijen. 'Syrië' gaat over macht, geld, invloed en energie.
8 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - 3
Wie vorm en inhoud scheidt, ziet dat de strijd om Syrië vooral niet gaat over waar het over lijkt te gaan. De vorm maskeert de inhoud. Syrië en Iran zijn stukken op een geopolitiek schaakbord.
7 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 2
Bij grote militaire conflicten die aanzienlijke humantaire en economische gevolgen kunnen hebben, is het goed te kijken naar de belangen van de betrokken partijen en naar de rol van de media bij de verslaggeving van de feiten.
6 september 2013  |  
Waarom ligt Syrië onder vuur? - Deel 1
Aan de oppervlakte is het duidelijk: de VS willen Syrië bevrijden van een wrede dictator die zijn bevolking met gifgas bestookt. Onder de oppervlakte is er iets heel anders aan de hand.
1 april 2013
Albert Spits: Creëer je eigen financiële veiligheid
Spits beschrijft hoe de euro richting de uitgang gaat en dat je intussen maar beter waarde voor je geld kunt kiezen. Hij raadt iedereen aan zich voor te bereiden op een systeemkrach.
Contact - About - Donate - RSS Feeds - Copyright © 2006 DeepJournal, All rights reserved